Kontuan izan...

Gas naturalaren kontratu bati alta eman nahi badiozu, kontu hauek kontuan hartu behar dituzu

Gas naturalaren instalazioa duzula egiaztatzea

Baimendutako gas-instalatzaile batek Instalazio Hartzaile Indibidualaren (IRI) ikuskapen bat egin izan behar du, zure instalazioak indarrean dagoen araudia betetzen duela eta gasa kontsumo-puntu guztietara iristen dela eta gailu guztiak behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko. Behin ikuskapen hori eginda, teknikariak instalazioa erabiltzeko prest utziko du eta bisitan bertan Instalazio Indibidualaren Ziurtagiria igorriko du.

Eskatu beharreko tarifa

Aukeratu zure beharretara gehien egokitzen den tarifa. Erabakia zure kontsumo-motaren araberakoa izango da, eta kontsumo baxua, ertaina, ertaina-altua edo altua egingo duzun:

T1 Tarifa: 5.000 kWh/urte edo gutxiagoko kontsumoa. Hau da tarifarik ohikoena gasa ur berorako besterik erabiltzen ez baduzu.
T2 Tarifa: 5.000 kWh/urte eta 50.000 kWh/urte arteko kontsumoa. Tarifa hau ohikoena da gasa ur berorako eta berokuntzarako erabiltzen baduzu.
T3 Tarifa 50.000kWh/urte baino gehiago eta 100.000 kWh/urte baino gutxiagoko kontsumoa. Tarifa hau ohikoena da gasa ur berorako eta berokuntzarako erabiltzen baduzu, oso etxebizitza handietan eta igerileku klimatizatua izanda.
T4 Tarifa 100.000kWh/urte baino gehiago eta 3 GWh/urte baino gutxiagoko kontsumoa. Tarifa hau ohikoena da gasa ur berorako eta berokuntzarako erabiltzen baduzu, oso etxebizitza handietan eta igerileku klimatizatuarekin eta gas-kontsumo altuarekin.

Beharrezkoa den dokumentazioa

Gasaren edozein hornidura kontratatzeko, dokumentu hauek eman beharko dizkiguzu. Euskal Herrian bizi bazara, banatzaileari eman behar dizkiozu.

1

Gasaren instalazio hartzaile indibidualaren ziurtagiriaren kopia. Hornidura urtebete baino gutxiagoz bajan egon bada, nahikoa da aurreko instalazioaren ziurtagiria entregatzeko. Bestela, berri bat eskatu behar duzu.

2

Instalazio termiko propioaren ziurtagiria, berogailu-instalazioa badago.

3

Gasaren instalazio hartzaile komunaren ziurtagiriaren kopia, hala dagokionean (komunitate bateko gasaren lehen alta edo familia bakarreko urbanizazioa).

4

Lehen okupazioko lizentziaren edo irekiera-lizentziaren kopia, kontratazio elektrikoan galdagarria bada.

Nola kalkulatzen da kostua?

Hornidura-alta bat kontratatzen duzunean bi gauza gerta daitezke:

  • Gas naturalaren instalaziorik ez baduzu; beraz, hargune-, alta-, lotura- eta egiaztatze-eskubideak beharko dituzu.
  • Gas naturalaren instalazioa izatea, baina hornidurarik ez izatea; orduan, ez duzu hartune-beharrik izango.

Azken kasu honetan, kontuan izan...

Alta eskubideak

Alta eskubideak bakarrik ordaintzen dira hornidura berriak egin behar direnean edo daudenak zabaldu behar direnean. Alta eskubide horiek dira gas naturalaren banatzaileek jasotzen dituzten ordain ekonomikoak kontsumitzaileek gas naturalaren hornidura-zerbitzua kontratatzen dutenean.

Gas naturalaren instalazioa ez baduzu, hartune-beharra izango duzu ere bai.Hartunea erabiltzaile bati edo gehiagori kanalizazio bidez gasa hornitzera bideratutako instalazioak dira.

Hartunea eskatuko du gasaren hornidura-puntu berri bat edo jada existitzen den bat zabaltzea behar duen pertsona fisiko edo juridikoak; ez du zertan horren etorkizuneko kontsumitzailea izan. Hortaz, hartunea sustatzaile/eraikitzaileak edo kontsumitzaileak eskatu ahalko du.

Alta, atxikitze- eta egiaztatze-eskubideen zenbatekoa aldatzen da banatzailearen eta hornidura dagoen autonomia-erkidegoaren arabera.

Atxikitze-eskubideak

Lotura bezeroaren instalazio hartzailea banatzailearen sarera akoplatzea da. Banatzaileak erabaki dezake ez kobratzea ezer loturagatik, baina, hala eginez gero, salbuespena aplikatu beharko die bere hornidura-eremuko kontsumitzaile guztiei.

Gogoan izan alta emateko, lotzeko eta egiaztatzeko eskubideen zenbatekoa aldatu egiten dela banatzailearen eta hornidura dagoen autonomia-erkidegoaren arabera.

Egiaztatze-eskubideak

Instalazioak egiaztatzea da horiek ikuskatzea araudiko baldintza teknikoekin eta segurtasun-arauekin bat datozela ziurtatzeko. Enpresa banatzaileak erabaki dezake egiaztatzeagatik ez kobratzea, baina hori egiten badu ordainketa horretatik salbuetsi beharko ditu bere hornidura-eremuko kontsumitzaile guztiak.

Ziurtapen-eskubideak ez dira abonatuko:

1. Baimendutako gas-instalatzaile baten buletina aurkeztu behar izan bada.

2. Instalaziorako proiektu bat eta obra-amaierako egiaztagiria aurkeztu behar izan badira.

Gas naturalaren instalazioa ez baduzu, hartune-beharra izango duzu ere bai. Hartunea erabiltzaile bati edo gehiagori kanalizazio bidez gasa hornitzera bideratutako instalazioak dira.

Hartunea eskatuko du gasaren hornidura-puntu berri bat edo jada existitzen den bat zabaltzea behar duen pertsona fisiko edo juridikoak.

Ez du zertan horren etorkizuneko kontsumitzailea izan. Hortaz, hartunea sustatzaile/eraikitzaileak edo kontsumitzaileak eskatu ahalko du.

Alta, atxikitze- eta ziurtapen-eskubideen zenbatekoa aldatzen da banatzailearen eta hornidura dagoen autonomia-erkidegoaren arabera.