Iberdrola Clientes SAUren Pribatutasun Politika

NOLA ERABILIKO DIRA DATU PERTSONALAK?

Nor arduratzen da zure datuak tratatzeaz?

IBERDROLA CLIENTES SAU enpresa (IFF: A-95758389; egoitza soziala: Euskadi plaza 5, 48009 Bilbo) arduratzen da Bezeroak emandako datuak tratatzeaz, eta enpresa horren ardura da datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea, Datuak Babesteko Araudi Orokorrean eta aplikatzekoak diren beste araudi guztietan ezarritakoari jarraikiz.

Erabiltzailea datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango da dpo@iberdrola.es helbidera idatzita, datu pertsonalen tratamenduari buruz izan ditzakeen zalantzak argitzeko..

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

IBERDROLAk, erabiltzailearekin duen harremanaren arabera, honako helburu hauekin bildu eta erabiliko ditu datu pertsonalak bere plataforma digitaletan:

Erabiltzaileei alta emateko jaso eta erabiliko ditu datuak, plataforma digitalerako sarbidea eta eskuragarri dituzten kontratazio-datuak eta harremanetarako informazioa jasotzeko modua izan dezaten eta plataforma digitala erabil dezaten. Halaber, Iberdrola Clientes SAUk informazioaren gizarteko zerbitzu-emaile gisa dituen legezko obligazioak bete beharko ditu.

Kontsultak edo eskaerak egitean, kontsulta eta eskaera horiek kudeatzeko erabiliko da informazioa.

Era berean, erabiltzaileen nabigazio-datuak eta cookieak erabili ahal izango dira haiek erabiltzaile gisa errazago nabigatzeko, haien nabigazioa pertsonalizatzeko eta aztertzeko, eta haien interesen araberako publizitatea eta iragarkiak erakusteko, gure cookieen politikarekin bat eginez (politika hori onartzea beharrezkoa da gure plataforma digitalean nabigatu ahal izateko).

Plataforma digitalean dauden datu-bilketarako formularioetan adierazitako beste helburu espezifiko batzuetarako ere erabiliko dira datuak, eta horiek gabe Iberdrolak ezingo du izapidetu dagokion formularioa.

Plataforma digitalaren bidez zerbitzuak edo produktuak kontratatzen direnean, helburua izango da zuk IBERDROLArekin duzun harremana kudeatzea, eskatutako zerbitzuak ematea, Bezeroarenganako arreta kudeatzea eta, oro har, kontratuan jasotako obligazioak betetzea. Era berean, IBERDROLAk ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko fitxategiak kontsultatu ahalko ditu, Bezeroak zenbateko kaudimen ekonomikoa duen jakiteko. Kontsulta horietan oinarrituta, hari eragingo dioten erabakiak hartu ahalko ditu; horren arabera, baliteke ordainketa-berme bat eratu behar izatea kontratua indarrean sartzeko edo indarrean mantentzeko. Alabaina, IBERDROLAk beti emango dio Bezeroari bere eskubideak edo interesak defendatzeko bidezko ikusten duen guztia alegatzeko aukera. Bezeroak ez badu ordaintzen, IBERDROLAk fitxategi horiei jakinarazi ahalko die, indarrean dagoen legeria betez.

IBERDROLAK erabiltzailearen datu pertsonalak eguneratu eta osatu ahal izango ditu, betiere haren baimenarekin; horretarako, sarbide publikoko iturrietako datu-baseak eskuratu ahalko ditu, erabiltzailearekiko harremana eta kontaktua hobeto kudeatu ahal izateko.

Horrez gain, IBERDROLAk honako helburu honetarako ere erabiliko ditu datu pertsonalak: emandako bitartekoen bidez, bitarteko elektronikoak barne, modu segmentatu eta pertsonalizatuan energia-hornikuntzari eta enpresaren nahiz IBERDROLAk sustatutako hirugarrenen produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa emateko, erabiltzaileak horretarako baimena eman badu; informazio hori energiari, telekomunikazioei, finantzei, etxeari eta entretenimenduari loturikoa izango da. Horretarako, IBERDROLAk euskarri bidezko sistema automatizatuak eta beste bitarteko batzuk erabili ahal izango ditu, kanpainen, jardueren eta ekintzen hartzaile izan daitezkeenen profilak zehazteko, eta, horretarako, IBERDROLAk berak duen informazioa nahiz beste iturri batzuetatik eskuratutakoa erabili ahalko du, betiere erabiltzaileak baimena eman badio. Bezeroen kasuan, informazio hori kontratu-harremana bukatu ondoren ere eman ahal izango du, Bezeroak horretarako baimena eman badu.

Gainera, IBERDROLAK erabiltzailearen datu bereiziak erabili ahalko ditu, betiere haren anonimotasuna babestuta, baita kontratu-harremana bukatu ondoren ere. Erabakiak hartzen eta enpresa kudeatzen laguntzeko sistemen barruan erabiliko ditu datuak.

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

IBERDROLAk kontratu-harremanak irauten duen bitartean tratatuko ditu erabiltzaileak produktu eta zerbitzuak kontratatzeko ematen dituen datu pertsonalak. Kontratu-harremana kontratua formalizatzen denean hasiko da, eta kontratuan jasotako obligazio guztiak betetzen direnean bukatuko, hornikuntzaren epea edozein izanik ere. Obligazio horiek dira, besteak beste, bezeroaren informazio-eskaerei eta erreklamazioei erantzutea eta fakturazioa berrikustea; horrez gain, edota kasuan-kasuan aplikatzekoa den araudiak hala xedatzen badu, datuak blokeatzeko obligazioak ere bete beharko dira.

Erabiltzaileak baimena ematen badu, kontratua amaitu ondoren edo indarrean kontraturik ez duen erabiltzaileak baja eman ondoren ere erabili ahal izango dira haren datuak, 2 urtez. Eta, kasuan-kasuan aplikatzekoa den araudiak hala xedatzen badu, datuak blokeatzeko obligazioak ere bete beharko dira datuen tratamenduak sortzen dituen erantzukizunak betetzeko.

Gainerako erabiltzaileen kasuan, datuak 2 urtez gordeko dira, datua jasotzen denetik. Eta, kasuan-kasuan aplikatzekoa den araudiak hala xedatzen badu, datuak blokeatzeko obligazioak ere bete beharko dira.

Zein da datuak erabiltzeko zilegitasuna?

Honako hauek ematen digute datuak tratatzeko zilegitasuna: erabiltzaileak emandako baimenek; plataforma digitalen erabilerak; produktu edo zerbitzuen kontratazioak; elektrizitatea, gasa eta antzeko produktu nahiz zerbitzuak hornitzeko araudi aplikagarriak; eta unean-unean aplikatu beharreko beste edozein araudik.

Erabiltzaileen baimenak haiek alta ematen duenean lortzen ditugu, baita plataforma digitalaren barruan egiten diren kontratazioen edo eskaeren bidez ere, eta erabiltzaileak edonoiz alda ditzake baimen horiek, bere eskubideez baliatuta. Kontraturen bat indarrean duten bezeroen kasuan, halaber, datuak tratatuko dira IBERDROLAk energia-horniduraren eta bere produktu eta zerbitzuen eskaintza egiteko, fidelizazio-ekintzak egiteko (tartean IBERDROLAK parte hartzen duen kirol, kultura eta ongintzazko ekintzak), kontratatuta dauden antzeko produktu eta zerbitzuak eskaintzeko profilak zehazteko, eta datuak beste enpresa batzuei emateko, kudeaketa administratiboak egin ditzaten bezeroak onartzeko, iruzurra saihesteko, erreklamazioak jartzeko eta zorrak kobratzeko helburuz. Interes legitimo horren barruan, euskarri bidezko sistemetarako sarbidearen segurtasuna eta kontrola kudeatzeko erabil daitezke erabiltzaileen datuak.

Kontratuaren kudeaketaren bat egiteko beharrezkoa bada erabiltzaileak titularra ez den beste pertsona baten datu pertsonalak ematea, erabiltzaileak aurrez eta berariaz jakinarazi beharko dio pertsona horri politika honetan zer esaten den, eta haren baimena eskuratu beharko du datuak erabiltzeko.

IBERDROLAren plataforma digitaletan erabiltzaile gisa alta emateko, erabiltzaileek adierazi behar dute adinez nagusiak direla, adingabeak ezin direlako plataformara sartu. Horrenbestez, alta ematen baduzu, adinez nagusia zarela adierazten eta berresten duzu. Nolanahi ere, IBERDROLAk ez du adingabeen daturik tratatuko haien guraso edo tutoreen baimenik gabe.

Nori jakinaraziko dizkiogu datuak?

Kontratazioen kasuan, sarera sartzeko beharrezkoak diren datuak Enpresa Banatzaileari emango dizkiogu, eta haren ardurapeko fitxategi batean gordeko ditugu (Hornikuntza Puntuen Informazio Sistema). Unean-unean legeriak zehazten duen pertsonek eskuratu ahal izango dituzte fitxategi horiek.

Halaber, IBERDROLAk zerbitzuak ematen dituzten hirugarrenekin lan egiten du, besteak beste salmenta-kate, administrazio-laguntza, telefono bidezko arreta-zerbitzu, banku, kobrantza-enpresa, marketineko eta publizitateko enpresa eta kontu-ikuskatzaileekin; kasu batzuetan, horiek datuak eskuratu ahal izango dituzte, beharrezko bermeekin, datuak tratatzeko.

Bezeroak ez baditu zerbitzuak ordaintzen, IBERDROLAk horren berri eman ahalko die ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko fitxategien arduradunei, araudi aplikagarriak ezartzen duenari jarraikiz. Horrez gain, agintariei eta eskumena duten organismoei ere datuak laga ahal izango zaizkie, dagozkien betebehar juridiko eta fiskalak betetzeko. Hornikuntza-kontratu honi buruzko datu guztiak Zerga Administrazioari emango zaizkio, 58/2003 Zerga-lege Orokorrean eta iruzur fiskala prebenitzeko neurriei buruzko 36/2006 Legean adierazten diren xedeetarako. Halaber, besteak beste kontsumitzaile kalteberak zein diren arautzen duen 897/2017 Errege Dekretuak ezarritakoari jarraikiz, Bezeroaren datu pertsonalak kontsumitzaile kalteberak babesteaz arduratzen diren erakundeei jakinarazi ahalko zaizkie, Dekretu horretan jasotako neurriak ezartze aldera. Horrez gain, beste edozein administraziori ere jakinaraziko zaizkio, legez zehazten diren xedeetarako.

Erabiltzailearen datu pertsonalak Europar Batasunetik kanpoko beste enpresa batzuei ere jakinarazi ahalko zaizkie, eta datuetara sartzeko baimena izango dute. Hori dela eta, jakinarazten dizugu IBERDROLAk une honetan call center zerbitzua duela kontratatua beste hornitzaile batzuekin eta horiek aldian-aldian Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetatik ematen dituztela zerbitzuak. Sarbide horiek datuen nazioarteko transferentziatzat jotzen dira, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren TI-00114-2010 eta TI-00166-2009 baimenek babesten dituzte, hornitzaile horiek eskaini dituzten bermeak kontuan hartuta.

Erabiltzaileak sare sozialen bidez jar daitezke harremanetan IBERDROLArekin, bere Facebook eta Twitter kontuen bidez (horiek Estatu Batuetan daude kokatuta). EU-US Privacy Shield akordioak babesten ditu datuen transferentziak, baita interesdunaren berariazko baimenak ere, hala dagokionean (informazio gehiago, https://www.privacyshield.gov/welcome helbidean).

Datuak ematen dizkiguzunean, zer eskubide dituzu?

Zerbitzu jakin batzuetara sartzeko, beharrezkoa izango da plataforma digitaleko erabiltzaile erregistratu gisa alta ematea. Izena emateko formularioa betetzeko datuak borondatez emango dira; beraz, datuek benetakoak izan beharko dute, eta bat etorri beharko dute errealitatearekin. Erabiltzaileak konpromisoa hartuko du arduraz jokatzeko eta bere erabiltzaile-izena eta pasahitza hirugarrenen eskura ez jartzeko. Halaber, hitzemango du albait arinen jakinaraziko diola IBERDROLAri datu horiek lapurtzen badizkiote, galtzen baditu edo hirugarrenek horiek eskuratzeko bestelako arriskurik badago.

Erabiltzaileak zerbitzuak edo produktuak kontratatzeko ematen dituen datuak beharrezkoak dira kontratu-harremanari eusteko; datu horiek emango ez balitu, ezinezkoa litzateke harreman hori kudeatzea.

Erabiltzailea da jakinarazitako datuen egiazkotasunaren erantzule, eta datuok aldatzeko eskatu beharko du beharrezkoa den guztietan, kontratatutako zerbitzuak ondo emango direla eta komunikazioak gauza daitezkeela ziurtatzeko.

Erabiltzaileak eskubidea du datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo, hala dagokionean, ezabatzeko, hasierako xedeetarako jada beharrezkoak ez direnean, esate baterako.

Erabiltzaileak eskatu ahal izango du datuen tratamendua mugatzeko, Datuen Babeserako Araudi Orokorraren 18. artikuluan ezarritako baldintzetan; kasu horietan, erreklamazioak gauzatzeko edo haiei erantzuteko baino ez dira erabiliko.

Erabiltzaileak edozein unetan kendu ahalko du emandako baimena, eta uko egin ahalko dio bere datuak xederen baterako erabiltzeari; horrek ez du inolako eraginik izango baimena kendu aurretik edo aurka egin aurretik datuek izandako erabileraren zilegitasunean. Kasu horretan, erreklamazioak gauzatzeko edo haiei erantzuteko baino ez dira gordeko datuak.

Erabiltzaileak IBERDROLAra jo ahal izango du bere eskubide eta askatasunei edo interes legitimoei eragiten dien edozein erabaki inpugnatzeko, hori erabaki automatizatu batean oinarrituta badago, profilen osaera barne. Eskubide horrek aukera ematen dio erabaki hori inpugnatzeko eta IBERDROLAKO kudeatzaileen erantzun zuzena jasotzeko.

Erabiltzaileak IBERDROLAri eskatu ahalko dio datu pertsonalak beste norabait eramateko; hala, datuen kopia elektroniko bat lortuko du hala erabiltzaileak emandako helbide elektronikora bidalita nola IBERDROLAren webguneko dagokion atalaren barruan.

Eskubide horiek erabiltzeko, IBERDROLA CLIENTES SAUri idatzi beharko zaio (Responsable Protección de Datos, 1732 posta-kutxa, 28080 Madril). Harremanetarako beste bide hauek ere badaude: Bezeroaren Arretarako telefonoa, 900 225 235; helbide elektronikoa: protecciondatos.comercial@iberdrola.es; www. iberdrola.es webguneko Nire Bezero Gunea, eta edozein arreta-puntu. Identifikazio-datuak, helbidea edo harremanetarako helbide elektronikoa, eskaera egiteko arrazoiak eta justifikazio-agiriak adierazi beharko dira; horretarako, nortasun-agiria aurkeztu beharko da.

Erabiltzaileak, nahi zuen erantzuna edo emaitza lortzen ez badu, eskubidea izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat jartzeko, Jorge Juan kalea 6, 28001 Madril helbidean edo helbide elektroniko honetan:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano

Segurtasun-neurriak

Webgunearen edo aplikazioaren ERABILTZAILEak produktuak edo zerbitzuak kontratatzeko erabiltzen duen plataforma digitalerako sarbidea ingurune seguruan egiten da. Gure Konpainiaren webgunean zaudela ziurtatzeko, egiaztatu egoeraren goiko lerroan IBERDROLA hitza ageri dela. Era berean, ingurune seguruan zaudela ziurta dezakezu, propietateetan ageri den "url" helbidearen bitartez (saguaren eskuineko botoia sakatuta). "Url" helbide hori "https" hizkiekin hasten da, eta "s" hizkiak adierazten du edukiak zerbitzari seguru batetik datozela.

Estekak

IBERDROLAren plataforma digitalek kasu batzuetan beste plataforma batzuetara edo hirugarrenen jabetzako edukietara joateko estekak ematen dituzte. Esteka horien bitartez, informazioa osatzeko aukera eman nahi zaio ERABILTZAILEari; ez dute beste helbururik. IBERDROLA ez da inongo kasutan erantzule egingo esteka horietan sartzearen ondorioz ERABILTZAILEak paira ditzakeen ondorioengatik..

ERABILTZAILEak, eta oro har edozein pertsona fisikok edo juridikok, bere plataforma digitaletik IBERDROLAren edozein plataforma digitalerako esteka ezartzeko edozein gailu tekniko jarri nahi izanez gero, aldez aurretik IBERDROLAren idatzizko baimena lortu beharko du. Esteka ezartzeak ez du esan nahi inongo kasutan IBERDROLAren eta estekatu den plataformaren jabearen artean harremanik dagoenik, ezta IBERDROLAk eduki edo zerbitzu horiek onartzen edo baimentzen dituenik ere.