Iberdrola Clientes SAUren Pribatutasun Politika

Pribatutasun politika hau bere bezeroen datu pertsonalen tratamenduari aplikatzen zaio, aipatutako tratamendua Iberdrola Clientes S.A.U.-k (aurrerantzean, "Iberdrola Clientes" edo "IBERDROLA") egiten du bere webguneen, app-en eta beste edozein plataforma digitalen edo bitarteko elektronikoren barruan, gizarte-sareen erabiltzaileen datuen tratamendua barne, eta haien IBERDROLA-rekiko erlazioaren arabera. Halaber, pribatutasun politika hau, une bakoitzean zehaztuko denaren arabera, IBERDROLAK antolatutako kanpainei, ekitaldi eta jarduerei, zozketei eta sustapenei dagokien bezerogaien datu pertsonalen tratamenduari aplikatzen zaie.

 

NOLA ERABILIKO DIRA DATU PERTSONALAK?

Nor arduratzen da zure datuak tratatzeaz?

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. enpresa (IFF: A-95758389; egoitza soziala: Euskadi plaza 5, 48009 Bilbo) arduratzen da bezeroak emandako datuak tratatzeaz, eta enpresa horren ardura da datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea, Datuak Babesteko Araudi Orokorrean (DBAO) eta aplikatzekoak diren beste araudi guztietan ezarritakoari jarraikiz.

Interesdunak Datuen Babeserako Ordezkariarekin harremanetan jarri ahalko du, dpo@iberdrola.es helbidera idatzita, bere datu pertsonalen tratamenduari buruz izan ditzakeen zalantzak argitzeko.

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

             a) IBERDROLAREN plataforma digitalen bidez egindako bezero eta erabiltzaileen datuen tratamenduaren kasuan

IBERDROLAk, erabiltzailearekin duen harremanaren arabera, honako helburu hauekin bildu eta erabiliko ditu datu pertsonalak bere plataforma digitaletan:

Erabiltzailearen alten kasuan plataforma digitalerako sarbide eta erabilera emateko, baita aipatutako erabiltzailearentzat eskuragarriak diren kontratazio eta kontaktu informazioaren datuetara ere. Halaber, Iberdrola Clientes S.A.U.k informazioaren gizarteko zerbitzu-emaile gisa dituen legezko obligazioak bete beharko ditu.

Kontsultak edo eskaerak kasuan, kontsulta eta eskaera horiek kudeatzeko erabiliko da informazioa.

Era berean, erabiltzaileen nabigazio-datuak eta cookieak erabil daitezke zure eskuragarritasuna erabiltzaile mota hobetzeko, zure nabigazioa pertsonalizatzeko eta analizatzeko, baita zure interesetan oinarritutako publizitate eta iragarkiak erakusteko, hirugarren plataformen publizitate-gunetan ere (adib. gizarte-sareak, internet-bilatzaileak, etab.) cookieen politikarekin eta aipatutako plataformen pribatutasun politikekin ados daudenak.

Plataforma digitalean dauden datu-bilketarako inprimakietan adierazitako beste helburu zehatz batzuk, eta datu horiek gabe IBERDROLAK ezingo du dagokion inprimakia bideratu.

Zerbitzu edo produktuen kontratazioaren kasuan, plataforma digitalaren bidez zerbitzuak edo produktuak kontratatzen direnean, jakinarazten dizugu helburua izango dela zuk IBERDROLArekin duzun harremana kudeatzea, eskatutako zerbitzuak ematea, bezeroenganako arreta kudeatzea eta, oro har, kontratuan jasotako obligazioak betetzea. Era berean, IBERDROLAk ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko fitxategiak kontsultatu ahalko ditu, bezeroak zenbateko kaudimen ekonomikoa duen jakiteko. Kontsulta horietan oinarrituta, hari eragingo dioten erabakiak hartu ahalko ditu; horren arabera, baliteke ordainketa-berme bat eratu behar izatea kontratua indarrean sartzeko edo indarrean mantentzeko. Alabaina, IBERDROLAk beti emango dio Bezeroari bere eskubideak edo interesak defendatzeko egoki deritzon guztia alegatzeko aukera. Ordaindu ezean, IBERDROLAk fitxategi horiei jakinarazi ahal izango die, indarrean dagoen legedia betez.

IBERDROLAK erabiltzailearen datu pertsonalak eguneratu eta osatu ahal izango ditu, betiere haren baimenarekin; horretarako, sarbide publikoko iturrietako datu-baseak eskuratu ahalko ditu, erabiltzailearekiko harremana eta kontaktua hobeto kudeatu ahal izateko.

Horrez gain, IBERDROLAk honako helburu hauetarako ere erabiliko ditu datu pertsonalak: emandako baliabideen bidez edo Iberdrolak kontratatutako hirugarren plataformen bidez (erabiltzailearentzat eskuragarriak direnak), baliabide elektronikoak barne, modu segmentatu eta pertsonalizatuan energia-hornikuntzari eta produktu eta zerbitzuei (zeinak berezkoak edo Iberdrolak sustatutako izan baitaitezke) buruzko informazioa ematea, bezeroak horretarako baimena eman badu; horiek energiari, telekomunikazioei, finantzei, loturikoak izango dira etxebizitzarako eta entretenimendurako. Horretarako, IBERDROLAk euskarri bidezko sistema automatizatuak eta beste bitarteko batzuk erabili ahal izango ditu, kanpainen, jardueren eta ekintzen xede-audientziak izan daitezkeen profilak zehazteko, eta horretarako IBERDROLAk duen informazioa nahiz beste iturri batzuetatik eskuratutakoa erabili ahalko du, betiere bezeroak baimena eman badio. Bezeroen kasuan, ekintza horiek egin ahal izango dira bezeroarekin kontratu-harremana behin bukatu bada ere, honek horrela onartu balu.

Gainera, IBERDROLAk erabiltzailearen datu disoziatuak erabili ahal izango ditu, haien anonimotasuna gordez beti, baita kontratu-harremana amaitu ondoren ere, erabakiak hartzeko, enpresa kudeatzeko, eta bezeroen kudeaketa-sistemak optimizatzeko euskarri-sistemen barruan erabiltzeko asmoz.

              b) Sustapenetan, komunikazio-kanpainetan eta ekintzetan bezerogaien datuen tratamenduaren kasuan

IBERDROLAk bere bezerogaiek emandako datuak tratatuko ahal izango ditu xede desberdinekin, garatutako jardueraren testuinguruaren arabera. Horrela:

Sustapen eta zozketen kasuan, baita ekitaldien antolaketetan ere, xedea sustapenean eta zozketan partaidetzaren oinarrietan zehaztuta berezkoa da, edo ekitaldi konkretuarena, baita, interesdunak emandako baimenarekin, bere izena, abizena, irudia, ahots eta ekitaldiaren edo sustapenaren kudeaketa zuzenerako edo zabaltze handiagorako argitaratu behar diren beste edozein datu ere, IBERDROLAri egoki iruditzen zaion komunikabideen bitartez (intraneta, buletinak, prentsa, webgunea, gizarte-sareak, etab.), atzerrian kokatutakoak barne, legeak eskatutako behar bezalako bermeekin, baita merkataritza-komunikazioen eta profilaketen bidalketa ere, horrela onartu izan balu.

Komunikazio-kanpainen kasuan, IBERDROLAk sarbide publikoko iturrietan, interesdunarengandik zuzenki jasota edo hirugarrenengandik beraren baimena hartuta, IBERDROLAren interes legitimoa oinarri hartuta lortutako datuak erabili ahal izango ditu, merkataritza komunikazioak bidaltzeko, zure merkataritzako profilaren arabera, horrela onartu izan balu, zeinak energiaren hornikuntzari, produktuei, zerbitzuei buruzkoak baitira, baita IBERDROLAK parte hartzen dituen kiroletako ekintzari, jarduera kulturalei eta onuragarriei buruzkoak ere. Komunikazio hauek lortutako kontaktu-baliabide arrunt edo elektronikoen bidez egin ahal izango dira, zein Iberdrolak kontratatutako eta erabiltzailearentzat eskuragarriak diren hirugarren plataformen bidez, adib. gizarte-sareak, interneteko bidatzaileak, etab.

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

              a) IBERDROLAREN plataforma digitalen bidez egindako bezero eta erabiltzaileen datuen tratamenduaren kasuan

IBERDROLAk erabiltzaileak emandako produktu eta zerbitzuen kontrataziorako datu pertsonalak tratatuko ditu, bezeroarekiko kontratuzko erlazioa indarrean dagoen eguraldian zehar. Aipatutako kontratuzko erlazioa Kontratu edo Kontratuak formalizatzearen unean hasiko da, eta -hornikuntza-aldiari kasurik egin gabe- amaituko du behin kontratuzko elkarrekiko behar guztiak bete daitezen eta, gutxienez, baja eman eta gero 3 urteko epe batean, aplikagarria den legeria betez.

Erabiltzaileak onartu balu, bere datuak merkataritza-komunikazioaren xedearekin trata daitezke zure kontratuak amaitu direnetik edo IBERDROLArekin indarreko kontraturik izan ez duen erabiltzailearen baja eman duenetik 2 urteko epean.

Plataforma desberdinetan (webgunea, app-ak, etab.) alta emandako gainerako erabiltzaileentzat, haien datuak gure plataformen barruan mantenduko dira aipatutako erabiltzailearen baja eskatzen duen arte.

Epe hauek guztiak tratamendutik sortutako erantzukizunen arretarako ulertzen dira, kasu bakoitzean legeri aplikagarriak eskatutako datuak atxikitzeko betebeharrak eragotzi gabe.

              b) Sustapenetan, komunikazio-kanpainetan eta ekintzetan bezerogaien datuen tratamenduaren kasuan

Datuak hirugarren iturrietatik badatoz, informazioaren hornitzaileak adierazitako kontserbazio-epea izango da, orokorrean erabilitako sarbide publikoko iturriaren indarraldiarekin bat etorriz (gehienetan urte bat) edo komunikazio-kanpainaren iraupenekoak.

Datuak zuzenki interesdunarengandik badatoz datu hauek kontserbatuko dira 2 urtetan zehar datua jaso eta gero, merkataritza-komunikazioak egitearen xedearekin.

Epe hauek guztiak ulertzen dira, datuak blokeatzeko betebeharrak eragotzi gabe, tratamendutik sortutako erantzukizunen arreta-epean zehar, legeri aplikagarriaren arabera.

Zein da datuak erabiltzeko zilegitasuna?

Zure datuen tratamendurako legitimazioa honako hauek dira: erabiltzaileak edo bezerogaiak emandako baimenak; plataforma digitalen erabileratik eratorrikoak; elektrizitate, gas eta antzeko produktu eta zerbitzu hornikuntzari baliozko araudia, eta -une bakoitzean- aplikatzekoak izan litezkeen beste edozein.

Erabiltzaileen baimenak, bai erabiltzailearen alta-unean bertan bai plataforma digitalean egindako kontratazio edo eskaeretan jasotzen dira; bezerogaienak, berriz, datu bilketa inprimakien bidez lortzen dira. Erabiltzaileak/bezerogaiak datu hauek edonoiz alda ditzake, bere eskubideak baliatuz. Tratamenduaren oinarria IBERDROLAren interes legitimoa ere izan daiteke, indarreko kontratua duten bezeroen kasuan, edo sarbide publikoko iturrietatiko bezerogaien datuen lorpenaren kasuan, energia-hornidura eta horrekin lotutako berezko produktu eta zerbitzuak eskaintzeko, bezeroak leial bihurtzeko ekintzak egiteko (IBERDROLAk parte hartzen dituen kirol, kultur eta ongintzako ekintzak barne), kontratatutakoaren antzeko produktu edo zerbitzuak eskaintzeko profilak egiteko, eta hirugarren enpresei datu horiek jakinarazteko administrazio-kudeaketak egin ditzaten (bezeroak onartzeko, iruzurrari aurrea hartzeko, erreklamazioak egiteko eta zorrak kobratzeko).

Interes legitimo horren barruan, plataforma digitalen erabiltzaileen datuen tratamendua euskarri informazio sistemetarako sarbidearen segurtasuna eta kontrola kudeatzeko erabil daiteke.

Kontratuaren kudeaketaren bat egiteko edo eskari zehatzen batentzako beharrezkoa bada erabiltzaileak titularra ez den beste pertsona baten datu pertsonalak ematea, erabiltzaileak aurrez eta berariaz jakinarazi beharko dio pertsona horri politika honetan zer esaten den, eta haren baimena eskuratu beharko du bere datuak erabiltzeko.

IBERDROLAren plataforma digitaletan erabiltzaile gisa alta emateko, erabiltzaileek adierazi behar dute adinez nagusiak direla, adingabeak ezin direlako plataformara sartu. Horrenbestez, alta ematen baduzu, adinez nagusia zarela adierazten eta berresten duzu. Nolanahi ere, IBERDROLAk ez du adingabeen daturik tratatuko haien guraso edo tutoreen baimenik gabe.

Zerbitzu jakin batzuetara sartzeko, beharrezkoa izango da plataforma digitalean erabiltzailearen erregistroa egitea. Izena emateko inprimakia betetzeko datuak borondatez emango dira; beraz, datuek benetakoak izan beharko dute, eta bat etorri beharko dute errealitatearekin. Erabiltzaileak konpromisoa hartuko du arduraz jokatzeko eta bere erabiltzaile-izena eta pasahitza hirugarrenen eskura ez jartzeko. Halaber, hitzemango du albait arinen jakinaraziko diola IBERDROLAri datu horiek lapurtzen badizkiote, galtzen baditu edo hirugarrenek horiek eskuratzeko bestelako arriskurik badago.

Erabiltzaileak zerbitzuak edo produktuak kontratatzeko ematen dituen datuak beharrezkoak dira kontratu-harremanari eusteko; datu horiek emango ez balitu, ezinezkoa litzateke harreman hori kudeatzea.

Erabiltzailea da jakinarazitako datuen egiazkotasunaren erantzule, eta datuok aldatzeko eskatu beharko du beharrezkoa den guztietan, kontratatutako zerbitzuak ondo emango direla eta komunikazioak gauza daitezkeela ziurtatzeko.

Nori jakinaraziko dizkiogu datuak?

              a) IBERDROLAREN plataforma digitalen bidez egindako bezero eta erabiltzaileen datuen tratamenduaren kasuan

Kontratazioen kasuan, sarera sartzeko beharrezkoak diren datuak Enpresa Banatzaileari emango dizkiogu, eta haren ardurapeko fitxategi batean gordeko ditugu (Hornikuntza Puntuen Informazio Sistema). Unean-unean legeriak zehazten duen pertsonek eskuratu ahal izango dituzte fitxategi horiek.

Halaber, IBERDROLAk zerbitzuak ematen dituzten hirugarrenekin lan egiten du, besteak beste salmenta-kate, administrazio-laguntza, telefono bidezko arreta-zerbitzu, banku, kobrantza-enpresa, marketineko eta publizitateko enpresa eta kontu-ikuskatzaileekin; kasu batzuetan, horiek datuak atzitu ahal izango dituzte, beharrezko bermeekin, datuen tratamenduen xedeetarako.

Bezeroak ez baditu zerbitzuak ordaintzen, IBERDROLAk horren berri eman ahalko die ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko fitxategien Arduradunei, araudi aplikagarriak ezarritakoari jarraikiz. Horrez gain, agintariei eta eskumena duten organismoei ere datuak laga ahalko dizkiete, dagozkien betebehar juridiko eta fiskalak betetzeko. Hornikuntza-kontratu honi buruzko datu guztiak Zerga Administrazioari emango zaizkio, 58/2003 Zerga-lege Orokorrean eta iruzur fiskala prebenitzeko neurriei buruzko 36/2006 Legean adierazten diren xedeetarako. Halaber, besteak beste kontsumitzaile kalteberen izaera arautzen duen 897/2017 Errege Dekretuak ezarritakoari jarraikiz, kontsumitzaile kalteberak babesteaz arduratzen diren erakundeei jakinarazi ahalko zaizkie bezeroaren datu pertsonalak, Dekretu horretan jasotako neurriak ezartze aldera. Horrez gain, beste edozein administraziori ere jakinaraziko zaizkio, legez zehazten diren xedeetarako.

Bezeroaren datu pertsonalak Europako Esparru Ekonomikotik kanpoko herrialdeetan kokatutako beste enpresa batzuetara sartu edo komunikatu ahal izango dira, hau da, hirugarren herrialde horietara datuak nazioartean transferitzea.

IBERDROLAk, nolanahi ere, Europako Batzordeak datuen babes-maila egokia aitortu dien (i) herrialdeei egiten dizkie transferentzia horiek, edo (ii), erabaki horietako bat hartu ezean; (ii) berme egokiak ezartzen ditu, helmugako herrialdeko araudia aztertu ondoren, bere datu pertsonalen babesa ziurtatuko dutenak, aplikatu beharreko araudiak eskatutakoaren arabera, hala nola datuak jasotzen dituen erakundearekin sinatzea Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausula tipoak.

Ondorio horietarako, jakinarazten dizugu IBERDROLAk une honetan call center zerbitzua hornitzaile hirugarrenekin kontratatuta duela, eta horiek aldian-aldian Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetatik ematen dituzte zerbitzuak.

Bezeroek informazio gehigarria eta/edo IBERDROLAk ezarritako berme egokien kopia bat eskatu ahal izango dute. Horretarako, datuak babesteko ordezkariarengana jo beharko dute (dpo@iberdrola.es).

              b) Sustapenetan, komunikazio-kanpainetan eta ekintzetan bezerogaien datuen tratamenduaren kasuan

Produktu eta zerbitzuen kanpainen kasuan, IBERDROLAren hirugarren zerbitzuen emaileak datuak atzitu ahal izango dituzte, kanpainak kudeatzeko eta merkataritza-komunikazioak bidaltzeko xedeekin, gainera IBERDROLAREN hirugarren lankide produktuen zerbitzuen preskriptoreei utzi ahal izango dituzte ere, hauekiko lankidetzan egindako kanpaina segimendurako.

Ekintzetan eta jardueretan parte hartzearen kasuan, hirugarren zerbitzuen emaileek edo hirugarren enpresa laguntzaileek edo antolatzaileek datua atzitu ahal izango dituzte, jardueraren kudeaketaren eta sustapenaren xedeekin.

Hirugarren zerbitzu emaileen artean daude baliabide eta komunikazio-agentziak, ekitaldi-agentziak, argazkilariak, aseguruak, etab.

Datuak ematen dizkiguzunean, zer eskubide dituzu?

Interesdunak eskubidea du datuak atzitzeko, zuzentzeko edo, hala dagokionean, ezabatzeko, jaso zirenean zeuden xedeetarako jada beharrezkoak ez direnean, esate baterako.

Interesdunak eskatu ahal izango du datuen tratamenduaren mugapena, Datuen Babeserako Araudi Orokorraren 18. artikuluan ezarritako baldintzetan; kasu horietan, erreklamazioak gauzatzeko edo haiei erantzuteko baino ez dira erabiliko.

Interesdunak emandako baimena atzera bota ahal izango du edozein unetan, bere datuen tratamendua aurkaratuz helburu jakin baterako (horrek ez dio eragingo baimena kendu aurreko adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari), edo kontra egin ahal izango dio. Kasu horretan, datu pertsonalak erreklamazioak egiteko edo horietatik defendatzeko gordeko dira soilik. Merkataritza-komunikazioen bidalketari aurka egitearen kasuan, komunikazio hauek doako baliabide errazak sartuko dituzte, aipatutako komunikabide berariazkoetan ondorengo komunikazioei aurka egiteko. Era berean, interesdunak edozein komunikazio motari aurka egin dezake, aurka egiteko eskubidea zuzenki baliatuz, aurrerago zehaztutako IBERDROLAREN kontaktu puntuetan.

Interesdunak IBERDROLAra jo ahalko du bere eskubide eta askatasunei eragiten dien edo interes zilegiak kaltetzen dituen edozein erabaki aurkaratzeko, hori erabaki automatizatu batean oinarrituta badago, profilen osaera barne. Eskubide honek aukera ematen dizu erabaki hori aurkaratzeko eta IBERDROLAko kudeatzaileen erantzun zuzena jasotzeko.

Interesdunak bere datu pertsonalen eramangarritasuna eskatu ahal izango dio IBERDROLAri; kasu horretan, horien kopia elektronikoa eskuratuko du, dela emandako posta elektronikoko helbidera bidaliz, dela IBERDROLAren webgunean dagokion atalaren barruan.

Eskubide horiek erabiltzeko, IBERDROLA CLIENTES S.A.U.-ri - Att. idatzi beharko zaio. Datuen Babeserako Arduraduna, Posta-kutxa 1732, 28080 Madrid, edo IBERDROLAren beste edozein bide erabil dezake: Bezeroaren Arretarako telefonoa, 900 225 235; posta elektronikoa: protecciondatos.comercial@iberdrola.es; ' Nire Bezero Gunea ' www.iberdrola.es webgunearen barruan, eta edozein Arreta-Puntu, Identifikazio-datuak, helbidea edo harremanetarako helbide elektronikoa, eskaera egiteko arrazoiak eta justifikazio-agiriak adierazi beharko dira; horretarako, nortasun-agiria aurkeztu beharko duzu.

Erabiltzaileak, nahi zuen erantzuna edo emaitza lortzen ez badu, eskubidea izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat jartzeko, Jorge Juan kalea 6, 28001 Madril helbidean edo helbide elektroniko honetan:
http://www.aepd.es

Segurtasun-neurriak

Webgunearen edo aplikazioaren ERABILTZAILEak produktuak edo zerbitzuak kontratatzeko erabiltzen duen plataforma digitalerako sarbidea ingurune seguruan egiten da. Gure Konpainiaren webgunean zaudela ziurtatzeko, egiaztatu egoeraren goiko lerroan IBERDROLA hitza ageri dela. Era berean, ingurune seguruan zaudela ziurta dezakezu, propietateetan agertzen den "url" helbidearen bitartez (saguaren eskuineko botoia sakatuta). "Url" helbide hori "https" hizkiekin hasten da, non "s" letrak edukiak zerbitzari seguru batetik datozela adierazten duen.

Estekak

IBERDROLAren plataforma digitalek kasu batzuetan beste plataforma batzuetara edo hirugarrenen jabetzako edukietara joateko estekak ematen dituzte. Esteka horien bitartez, informazioa osatzeko aukera eman nahi zaio ERABILTZAILEari; ez dute bestelako helbururik. IBERDROLA ez da inongo kasutan erantzule egingo esteka horietan sartzearen ondorioz ERABILTZAILEak paira ditzakeen ondorioengatik.

ERABILTZAILEak, eta oro har edozein pertsona fisikok edo juridikok, bere plataforma digitaletik IBERDROLAren edozein plataforma digitalerako esteka ezartzeko edozein gailu tekniko jarri nahi izanez gero, aldez aurretik IBERDROLAren idatzizko baimena lortu beharko du. Esteka ezartzeak ez du esan nahi inongo kasutan IBERDROLAren eta estekatu den plataformaren jabearen arteko harremanik dagoenik, ezta IBERDROLAk eduki edo zerbitzu horiek onartzen edo baimentzen dituenik ere.

Arau Korporatibo Lotesleak (NCV/AKL)

Datuak babesteko lege aplikagarrien eta Arau Korporatibo Lotesleen (AKL) arabera egiten dira datu-transferentziak.

Grupo Iberdrola NCV/AKLek datuak babesteari buruzko legerian ezarritakoa jarraitzen dute (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra). NCV/AKLak izateak esan nahi du horiek izenpetzen dituzten Grupo Iberdrolaren enpresa guztiek barne-arau berberak bete behar dituztela.

Iberdrolaren NCV/AKL aren kopia bat deskarga dezakezu.