Argiaren
instalazioa

Hemen aurkituko duzu instalazio elektrikoekin zerikusia duen guztia, izan ditzakezun zalantza guztiak argitzeko.

Zer da potentzia kontrolatzeko etengailua?

Potentzia kontrolatzeko etengailua edo ICPa kontrol-elementu bat da, instalazio elektrikoa automatikoki deskonektatzen duena aldi berean hainbat gailu martxan daudenean eta kontratatua duzun potentzia gainditzen dutenean.

Indarrean dagoen araudiaren arabera (1454/2005 Errege Dekretuaren 10. artikulua), derrigorrezkoa da etxebizitzetan potentzia kontrolatzeko elementu hori izatea. Halakorik ez baduzu, zigor batzuk aplikatuko zaizkizu elektrizitate-fakturan (ITC/1559/2010 Aginduaren bigarren xedapen gehigarria).

Indarrean dagoen araudiaren arabera (1454/2005 Errege Dekretuaren 10. artikulua), derrigorrezkoa da etxebizitzetan potentzia kontrolatzeko elementu hori izatea. Halakorik ez baduzu, zigor batzuk aplikatuko zaizkizu elektrizitate-fakturan (ITC/1559/2010 Aginduaren bigarren xedapen gehigarria).

Etxean ICPrik al duzu?

Ez baduzu, ziurtatu kaxa normalizatu bat duzula jarri ahal izateko. Bestela, instalatzaile baimendu batek instalatu beharko du.

Behar izanez gero, gure etxeko laguntzazerbitzuaren bidez lagun zaitzakegu.

Galderaren bat al duzu?

Hemen argindar-instalazioaren zenbait gauza garrantzitsu kontatuko dizkizugu.

Non kokatu ohi da ICPa?

Potentzia Kontrolatzeko Etengailua, normalean, Aginte eta Babes-Mahai Orokorraren ondoan kokatzen da, eta horren aurretik.

Etengailu honek instalazio osoa deskonektatzen du, baldin eta aldi berean jardunean dauden gailuek eskatutako potentzien baturak kontratatutako potentzia gainditzen badu. Egoera hori sarritan gertatzen bada, kontratatutako potentzia eskasa da.

Zer da etengailu orokor automatikoa (IGA)?

Etxebizitzako instalazio osoa gainkargen eta zirkuitulaburren aurka babesteaz arduratzen da. Elementu hori berriki sartu da Aginte eta Babes-Mahai Orokorrean, eta, beraz, ohikoa da koadro askok instalatuta ez izatea.

Zer da etengailu diferentziala (ID)?

Instalazio elektrikoa arin deskonektatzeko balio du, lurreko ihesa gertatzen bada, pertsonak deskarga elektrikoekiko kontaktuen aurka babesteko.

Zer dira etengailu automatiko txikiak (PIAk)?

Barneko zirkuitu bakoitzean (argiztapena, berokuntza, etxetresna elektrikoak, etab.) zirkuitulaburrek eta gainkargek sortutako gorabeheretatik babesten dute. PIA kopurua eta etxebizitzan dauden zirkuitu kopurua berdinak dira.

ICPa instalatzeko, kaxa normalizatu bat edukitzea beharrezkoa da, bertan kokatzeko. Kaxaren tamaina, gutxi gorabehera, 15 x 20 x 9 cm-koa da.

Zergatik instalatu behar da ICPa?

1454/2005 Errege Dekretuak, sektore elektrikoari dagozkion zenbait xedapen aldatzen dituena, eta ITC 1559/2010 Aginduak ezartzen dute instalazio elektrikoek eskatutako potentzia kontrolatzeko gailuak nahitaez eduki behar dituztela.

Horren arabera potentzia kontrolatzeko, 15 kW edo gutxiagoko potentzia kontratatua duten etxeko horniduren kasuan, kontratatutako potentziari egokitutako etengailu (ICP) bat instalatu beharko da.

Zer gertatzen da ICPa instalatzen ez bada?

Aipatutako ITC 1559/2010 Aginduko bigarren xedapen gehigarriaren arabera, kontratatutako potentziaren fakturazioa gainordain batez handituko da, eta fakturatu beharreko potentzia 10 edo 20 kW-koa izango da, kontratatutako potentziaren arabera, 15 kW edo gutxiagoko potentzia duten etxeko horniduretarako.

Nork instala dezake ICPa?

ICPa instalatu aurretik, instalazio elektrikoa behar bezala egokituta egon beharko da, eta beraz, ICPa kokatzeko kaxa normalizatua izan beharko du.

Halakorik ez baduzu, instalatzaile baimendu batekin jarri beharko duzu harremanetan, instala dezan, eta ICPa kokatzeko prest utz dezan.

Behar baduzu, Etxeko Laguntza zerbitzuaren bidez lagun diezazuke Iberdrolak.

Kaxa normalizatua duzunean, honako aukera hauek dituzu:

 • Konpainia banatzaileari alokairu-erregimenean instalazioa eskatzea (une bakoitzean indarrean dauden prezioen arabera). Konpainiak instalazioa eta zigilatua bisita berean egingo ditu.
 • Zeure kabuz IPCa lortzea instalatzaile baimendu batek instala dezan. Ondoren, konpainia banatzailearekin harremanetan jarri beharko duzu, ICPa berrikusi eta zigilatu dezan.

Kaxa normalizatua instalatuta duzun eta/edo ICPa instalatuta geratzen den egunetik aurrera, egoerari hori konpainia banatzaileari jakinarazi beharko diozu, indarrean dagoen araudiaren arabera, zure horniketari dagozkion tarifa eta potentziaren arabera fakturatzen has dadin (zigorrik gabe).

Zer kostu du ICPa instalatzeak?

ICPa instalatzeko kaxa normalizatua badago (horrela ez bada, instalatzaile baimendu batekin jarri beharko duzu harremanetan, instala dezan), bi aukera dituzu:

 • Alokairu-erregimenean instalatzea banatzailearekin (ICParen hileko alokairu-prezioa: 0,03 eurotik aurrera, instalazio-motaren arabera).
 • Zure kabuz instalatzea baimendutako instalatzaile batekin. Ondoren konpainia banatzaileak bertaratu beharko du, instalatutako ICPa zigilatzeko.

Bi kasuetan, banatzaileak 9,04 euro fakturatuko dizkizu (zergarik gabe) ICPa berrikusteagatik eta zigilatzeagatik.

Zer ondorio izan dezake ICPa instalatzeak?

Kontratatutako potentzia nahikoa ez bada, ICPa instalatzean baliteke instalazioa deskonektatzea, aldi berean hainbat gailu erabiltzen badira.

Kasu horretan, potentzia handiagoa kontratatu beharko duzu. Kalkulatu zure kontratuak behar duen potentzia potentzia-kalkulagailua erabiliz.

Instalazioak onar dezakeen gainetiko potentzia kontratatzeko (balio hori etxebizitza bakoitzaren Instalazio Elektrikoaren Ziurtagirian zehaztuta dago, Aldizkari Elektriko zaharrean), edo instalazioak 20 urte baino gehiago baditu, enpresa banatzaileak instalazio-ziurtagiri berria aurkezteko eskatuko dizu.

Behar baduzu, Iberdrolak instalatzaile baimendu batekin harremanetan jarri diezazuke, zure etxebizitzako instalazioa egokitzeko. Egin eskaera Etxeko Laguntza zerbitzuaren bidez.

Zein da potentzia handitzeagatik ordaindu behar dituzun eskubideen kostua?

Kontratatutako potentziaren gainetik potentzia handitzen baduzu, potentzia handitzeari dagozkion hedatze- eta sarbide-eskubideengatiko soberakina ere ordainduko duzu:

 • Hedatze-Eskubideak: 17,374714 euro/kW (zergarik gabe).
 • Sarbide-Eskubideak: 19,703137 euro/kW (zergarik gabe).
 • Lotura-eskubideak: 9,044760 euro jarduketagatik (zergarik gabe).

Nork berrikusi eta zigilatu behar du ICPa?

Zure zonako enpresa banatzailearekin jarri beharko duzu harremanetan, ICPa instala dezan (hala badagokio) eta berrikus eta zigila dezan.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAUren telefonoa 900 171 171 da

Beste enpresa banatzaileen datuak jakin nahi badituzu, kontsultatu Enpresa Banatzaileen eremua.

Bezeroek eta enpresa hornitzaileek eskubidea dute instalatuta dituzten neurketa- eta kontrol-ekipoen egiaztapena noiznahi eta dagokion erakundeari eskatzeko. Egiaztapen horren kostuak eta likidazioa erakundeak zehazten ditu.

Bezeroak eskatzen badu egiaztapena, baina neurketa- eta kontrol-ekipoaren funtzionamendua zuzena bada, gastuak berak ordaindu beharko ditu. Gainerako kasuetan, enpresaren kontura izanen dira.

Maximetroak bezero batek eskatutako potentzia maximoa erregistratzen du 15 minutuko epean. Horrek fakturazio-aldiaren potentzia-terminoa ezartzeko balio du.

Actualmente, los maxímetros tradicionales de agujas están siendo sustituidos por equipos integrales. Con estos equipos integrados, ya no es necesario tener un contador para cada tipo de consumo y para registrar la potencia, dado que, como su nombre indica, integran varios contadores en uno.

Fakturazioa maximetro bidez

Fakturazioa bi modutan kalkula daiteke:

 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino txikiagoa bada, potentzia horren % 100 fakturatuko da.
 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino handiagoa bada, maximetroak adierazitako potentzia gehi adierazitako potentziaren eta kontratatutako potentziaren % 105en arteko diferentziaren bikoitza fakturatuko da.

Fakturazioa maximetro bidez

Fakturazioa bi modutan kalkula daiteke:

 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino txikiagoa bada, potentzia horren % 100 fakturatuko da.
 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino handiagoa bada, maximetroak adierazitako potentzia gehi adierazitako potentziaren eta kontratatutako potentziaren % 105en arteko diferentziaren bikoitza fakturatuko da.

Enpresa banatzailearen jabetzako banaketa-sarea eta kontsumitzailearen jabetzako energia-puntua lotzen dituen instalazioaren zatia da. Behe tentsiorako (BT) eta erdi-tentsiorako (MT).

Eraikuntzari dagokionez, lurpekoak edo airekoak izan daitezke, banaketa motaren arabera. Hiriguneetan, adibidez, gero eta ohikoagoa da lurpekoak izatea.

CIE Instalazio Elektrikoaren Ziurtagiria edo Buletin Elektrikoa da, hau da, zure instalazioaren ezaugarri nagusiak azaltzen dituen dokumentu ofiziala, hala nola potentzia instalatua edo instalazioak eman dezakeen potentzia maximoa, zeinaren gainetik ezin izango duzun kontratatu. Instalazio berri bat egiten duzunean edo lehendik dagoena hobetzen edo berritzen duzunean bakarrik beharko duzu.

Enpresa instalatzaile batek egin behar du, eta instalazioa dagoen autonomia-erkidegoko organo eskudunean aurkeztu beharko da, dagokion erregistroan erregistratzeko. Berariaz adierazi behar du instalazioa egitean abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuak onartutako Erregelamendu elektroteknikoko agindua jarraitu dela eta, hala badagokio, konpainia elektrikoak onartutako zehaztapenak jarraitu direla, bai eta Diseinu Teknikoko Proiektu edo Memoria ere.

Enpresa instalatzaile batek egin behar du, eta instalazioa dagoen autonomia-erkidegoko organo eskudunean aurkeztu beharko da, dagokion erregistroan erregistratzeko. Berariaz adierazi behar du instalazioa egitean abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuak onartutako Erregelamendu elektroteknikoko agindua jarraitu dela eta, hala badagokio, konpainia elektrikoak onartutako zehaztapenak jarraitu direla, bai eta Diseinu Teknikoko Proiektu edo Memoria ere.

Autonomia Erkidegoko organo eskudunak CIEren 5 kopiak kudeatu beharko ditu; 4 kopia enpresa instalatzaileari itzuli beharko dizkio, bi beretzat eta beste biak jabetzarentzat, honek, aldi berean, kopia bat gorde eta bestea konpainia elektrikoari emateko. Baldintza hori bete ezean, enpresak ezin izango dio instalazioari energiarik eman.

Hornidura izan arren, gomendagarri litzateke ziurtagiriaren ale bat banatzaileari ematea, erregistra dezan. Energia elektrikoaren hornidurarako sarerako konexioa eskatu zeneko instalazio-ziurtagiri guztien erregistroa du banatzaileak, eta eskatu ahal izango du hornidura-baldintzetan aldaketa adierazgarria gertatzen denean: instalazio-motaren aldaketa edo potentzia handitzea, instalazioa handitzeagatik edo instalazio berria egiteagatik.

Enpresa instalatzaile elektriko batekin harremanetan jar zaitzakegu Mapfre MULTISERVICIOS-en bitartez, konponketetan eta berrikuntzetan liderra baita. Horretarako, 902 136 532 telefono-zenbakira deitu besterik ez duzu egin behar.

Segurtasun-aholkuak

Aholku hauei esker, zure instalazio elektrikoaren segurtasuna mantentzen lagundu nahi dizugu. Jarraitu eta dena ondo joango da.

Haurrekin bizi bazara, jarraitu aholku hauei

Ez utzi gailu elektrikorik haurren eskura.

Erabiltzen ari ez zaren entxufeak babesleekin estali.

Ez eduki aparatu elektrikorik, kable askerik edo entxuferik haurren gelan.

Arreta berezia jarri erradiadoreekin.

Bainugelan eta sukaldean arreta berezia izan:

Bainugelek eta sukaldeek arrisku elektriko handiagoa dute, toki hezeak baitira. Kontu handiz ibili egonleku horietan.

Ez erabili etxetresna elektrikoak bainuontzitik eta dutxatik gertu.

Inoiz ez erabili tresna elektriko bat esku bustiekin.

Ez erabili etxetresna elektrikorik oinutsik bazaude.

Ez erabili metalezko objektuak txigorgailuan utzitako topa ateratzeko.

Ez erabili etxetresnak sukaldean txorrotetatik gertu edo leku hezeetan.

Zure etxetresna elektrikoak eta segurtasuna zaintzeko

Etxetik atera aurretik itzali berotzeko edo janaria prestatzeko erabiltzen dituzun etxetresna elektriko guztiak.

Etxetresna elektriko bat garbitu aurretik, deskonektatu.

Gailu baten entxufea ateratzeko, ez egin tira kabletik, larako isolatutik baizik.

Ez sartu metalezko objekturik erabiltzen ari zaren etxetresna elektrikoetan.

Larrialdi-egoera baten aurrean:

Ziurtatu istripua izan duena ez dagoela inongo eroale elektrikorekin kontaktuan.

Kontaktuan badago, deskonektatu elikadura-etengailua eta, beharrezkoa bada, etengailu orokorra ere bai. Ez saiatu bereizten zuzenean hartuz edo elementu metalikoez baliatuta.

Konorterik gabe badago, saiatu suspertzen, teknikak ezagutzen badituzu, edo deitu berehala 112 zenbakira.

Honako hauek ere zure interesekoak izan daitezke...

Bizimodua errazten dizuten beste zerbitzu batzuk