Energia-ikuskaritza

Has zaitez zure negozioan eraginkorragoa izaten. Zerbitzu honekin, zure instalazioa aztertuko dugu eta zugana egokitutako aurrezpen- eta efizientzia-neurriak gomendatuko dizkizugu.

Zergatik da niretzat?

Zertan datza?

Elektrizitatea eta erregai fosilak kontsumitzen dituzten ekipoen energia-eraginkortasuna, ç instalazioak erabiltzeko baldintzak energiaren fakturazioa, etab. aztertzen dituen azterlan bat egitean datza auditoretza hau.

Helburua da dauden prozesuak eta instalazioak energetikoki optimizatzea eta energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko neurriak antzematea. Aurrezteko potentziala identifikatu eta gero, auditoretzak irtenbide egokienak ezartzen ditu, eta balorazio tekniko-ekonomikoa egiten du.

Zein da prozesua?

1

Informazioa biltzea

Gure teknikariak zure instalazioa aztertuko du behar duzun informazio guztia biltzeko.

2

Bisita teknikoak

Ekipoen funtzionamendua eta ustiapen-modua ezagutzeko eta azterketa egiteko neurketak hartzeko.

3

Analisia eta txostena

Instalazioen egoera energiaren ikuspegitik deskribatuko du, aurrezteko aukerak proposatuko ditu eta espero den errentagarritasuna deskribatuko du.

Errege Dekretuak ezarritako betebeharra

Auditoretzak 56/2016 Errege Dekretuaren arabera egiten dira eta UNE-EN 16247-1: auditoretza energetikoak arauen baldintzak betetzen dituzte. Betekizun orokorrak; UNE-EN 16247-2: Energia-ikuskaritzak. Eraikinak; UNE-EN 16247-3: Energia-ikuskaritzak. Prozesuak; UNE-EN 16247-4: Energia-ikuskaritzak. Garraioa.

56/2016 Errege Dekretuak, 2016ko otsailaren 12koak, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren transposizioa partzialki egiten den, energia-auditoretza bat egitera behartzen ditu enpresa handiak.

56/2016 EDan jasotako informazio guztia hemen sakatuz ikus dezakezu[PDF]

Auditoretza energetikoa egitera behartuta daude enpresa handitzat hartzen diren enpresak, hau da, gutxienez 250 pertsona okupatzen dituztenak edo 50 milioi €-tik gorako negozio-bolumena dutenak eta, aldi berean, balantze orokorra 43 milioi €-tik gorakoa dutenak. Baita, talde kontsolidatua osatzen duten sozietate guztien magnitude agregatuak kontuan hartuta, enpresa handiaren baldintzak betetzen dituzten sozietate-taldeak ere.

Energia-auditoretzak, gutxienez, lurralde nazionalean kokatuta dauden eta enpresa eta talde horiek beren jarduera ekonomikoaren garapenean kudeatzen dituzten industria-, merkataritza- eta zerbitzu-jardueren parte diren instalazio guztien azken energia-kontsumo osoaren % 85 estali behar du.


UNE-EN 16247-1: Energia-ikuskaritzak arauen arabera egin behar da. Betekizun orokorrak; UNE-EN 16247-2: Energia-ikuskaritzak. Eraikinak; UNE-EN 16247-3: Energia-ikuskaritzak. Prozesuak; UNE-EN 16247-4: Energia-ikuskaritzak. Garraioa.

Energia-auditoretza egiteko azken eguna 2016ko azaroaren 14a da, betiere aldez aurretik lau urte baino gutxiagoko epean egin ez bada (Errege Dekretu honek eskatzen dituen baldintzak betetzen baditu).


Ondoren, behartutakoek energia-auditoretza bat egin beharko dute lau urtean behin, aurrekoaren datatik aurrera, non eta ez duten ezarrita nazioarteko arauen arabera erakunde independente batek ziurtatutako energia- edo ingurumen-kudeaketako sistema bat.

Kontratazio-bideak

Kontratatu orain, bide hauetako edozein erabilita:

Geroago deituko dizugu