Zer da potentzia kontrolatzeko etengailua?

Potentzia kontrolatzeko etengailua edo PKEa kontrol-elementu bat da, instalazio elektrikoa automatikoki deskonektatzen duena aldi berean hainbat gailu martxan daudenean eta kontratatua duzun potentzia gainditzen dutenean.

Indarrean dagoen araudiaren arabera (1454/2005 Errege Dekretuaren 10. artikulua) derrigorrezkoa da etxebizitzetan potentzia kontrolatzeko elementu hori izatea. Halakorik ez baduzu, zigor batzuk aplikatuko zaizkizu elektrizitate-fakturan (ITC/1559/2010 Aginduaren bigarren xedapen gehigarria).

Indarrean dagoen araudiaren arabera (1454/2005 Errege Dekretuaren 10. artikulua) derrigorrezkoa da etxebizitzetan potentzia kontrolatzeko elementu hori izatea. Halakorik ez baduzu, zigor batzuk aplikatuko zaizkizu elektrizitate-fakturan (ITC/1559/2010 Aginduaren bigarren xedapen gehigarria).

Badaukazu PKE zure enpresan?

Ez baduzu, ziurtatu kaxa normalizatu bat duzula jarri ahal izateko. Bestela, instalatzaile baimendu batek instalatu beharko du.

Non dago potentzia kontrolatzeko etengailua?

Aginte- eta babes-koadro orokorraren ondoan jarri ohi da, eta koadro hori baino lehentxeago. Etengailu honek instalazio osoa deskonektatzen du, baldin eta aldi berean jardunean dauden gailuek eskatutako potentzien baturak kontratatutako potentzia gainditzen badu. Hori maiz gertatzen bada, baliteke kontratatuta duzun potentzia nahikoa ez izatea.

Nork instala dezake?

PKE jarri aurretik, instalazio elektrikoak behar bezala egokituta egon behar du, kutxa normalizatu batekin (15 x 20 x 9 cm). Bestela, baimendutako profesional batek instalatu behar du, eta prest utziko du PKEa hartzeko. Kaxa normalizatua duzunean, honako aukera hauek dituzu:

 • PKEa zure banatzaileari alokatzea, eta hori instalatzeaz eta bisitan bertan zigilatzeaz arduratuko da.
 • Zeure kabuz PKEa lortzea instalatzaile baimendu batek instala dezan. Ondoren, konpainia banatzailearekin harremanetan jarri beharko duzu, PKEa berrikusi eta zigilatu dezan.

Instalatuta duzunean, zure banatzaileari jakinarazi behar diozu, eta hark fakturatuko du zure hornidurari dagokion tarifaren eta potentziaren arabera (zigorrik gabe).

Zenbat kostatzen da instalatzea?

Kokatzeko kaxa normalizatua baduzu, bi aukera dituzu:

 • Banatzaileari alokatu, instalazioa barne (hilean 0,03 €-tik aurrera, instalazio motaren arabera).
 • Zure kabuz instalatzea baimendutako instalatzaile batekin. Gero, banatzaileak zigilatzera joan beharko du.

Bi kasuetan, banatzaileak 9,04 euro fakturatuko dizkizu (zergarik gabe) berrikusteagatik eta zigilatzeagatik.

Zer ondorio izan ditzake instalazioak?

Beharbada, potentzia nahikoa kontratatuta ez baduzu, instalazio elektrikoa deskonektatu egingo da hainbat aparatu aldi berean erabiltzen dituzunean. Kasu horretan, potentzia handiagoa kontratatu beharko duzu. Zure etxerako potentzia egokiena zein den kalkulatu nahi baduzu, gure Potentzia Kalkulagailuarekinegin dezakezu.
Zure enpresaren potentzia aldatzea erabakitzen baduzu, kontuan izan behar duzu soberakina ordaindu beharko duzula potentzia-gehikuntza horri dagozkion hedapen- eta sarbide-eskubideengatik:

 • Hedapen-eskubideak: 17,374714 €/kW (zergarik gabe)
 • Sarbide-eskubideak: 19,703137 €/kW (zergarik gabe)
 • Lotura-eskubideak: 9,044760 € jarduera bakoitzeko (zergarik gabe)

Instalazioak onar dezakeen gainetiko potentzia kontratatu nahi baduzu (balio hori etxebizitza bakoitzaren Instalazio Elektrikoaren Ziurtagirian zehaztuta dago, Aldizkari Elektriko zaharrean), edo instalazioak 20 urte baino gehiago baditu, enpresa banatzaileak instalazio-ziurtagiri berria aurkezteko eskatuko dizu.

Nork berrikusi eta zigilatu behar du?

Zure eremuko banatzailea arduratu behar da. Zure eremuan lan egiten duen banatzailea zein den jakiteko, kontsultatu Enpresa Banatzaileak.

Zer etengailu gehiago hartu behar dituzu kontuan?

Hemen dituzu zure enpresan kontuan hartu behar dituzun beste etengailu batzuk:

 • EOA edo Etengailu Orokor Automatikoa: Zure instalazioa gainkargetatik eta zirkuitu-laburretatik babesteaz arduratzen da. Duela gutxi sartu da Aginte eta Babes Koadro Orokorrean; beraz, normala da koadro askok instalatuta ez izatea.
 • ED edo Etengailu Diferentziala: Instalazio elektrikoa arin deskonektatzeko balio du, lurreko ihesa gertatzen bada, pertsonak deskarga elektrikoekiko kontaktuen aurka babesteko.
 • EATak edo Etengailu Automatiko Txikiak: Barneko zirkuitu bakoitzean (argiztapena, berokuntza, etxetresna elektrikoak, etab.) zirkuitu-laburrek eta gainkargek sortutako gorabeheretatik babesten dute. EAT kopurua zure enpresaren barruan dagoen zirkuitu kopuruaren berdina da.

Bezeroek eta enpresa hornitzaileek eskubidea dute instalatuta dituzten neurketa- eta kontrol-ekipoen egiaztapena noiznahi eta dagokion erakundeari eskatzeko. Egiaztapen horren kostuak eta likidazioa erakundeak zehazten ditu.

Bezeroak eskatzen badu egiaztapena, baina neurketa- eta kontrol-ekipoaren funtzionamendua zuzena bada, gastuak berak ordaindu beharko ditu. Gainerako kasuetan, enpresaren kontura izanen dira.

Maximetroak bezero batek eskatutako potentzia maximoa erregistratzen du 15 minutuko epean. Horrek fakturazio-aldiaren potentzia-terminoa ezartzeko balio du. Neurketa-ekipoen aktiboaren kontagailuan jarri ohi da.

Gaur egun, ohiko orratz-maximetroen ordez ekipo integralak instalatzen ari dira. Ekipo integralekin, ez da beharrezkoa izango kontagailu bat izatea kontsumo-mota bakoitzerako eta potentzia erregistratzeko, hainbat kontagailu bakar batean egongo baitira.

Fakturazioa maximetro bidez

Fakturazioa bi modutan kalkula daiteke:

 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino txikiagoa bada, potentzia horren % 100 fakturatuko da.
 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino handiagoa bada, maximetroak adierazitako potentzia gehi adierazitako potentziaren eta kontratatutako potentziaren % 105en arteko diferentziaren bikoitza fakturatuko da.

Fakturazioa maximetro bidez

Fakturazioa bi modutan kalkula daiteke:

 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino txikiagoa bada, potentzia horren % 100 fakturatuko da.
 • Maximetroak adierazitako potentzia kontratatutako potentziaren % 105 baino handiagoa bada, maximetroak adierazitako potentzia gehi adierazitako potentziaren eta kontratatutako potentziaren % 105en arteko diferentziaren bikoitza fakturatuko da.

Enpresa banatzailearen jabetzako banaketa-sarea eta kontsumitzailearen jabetzako energia-puntua lotzen dituen instalazioaren zatia da. Behe tentsiorako (BT) eta erdi-tentsiorako (MT).

Eraikuntzari dagokionez, lurpekoak edo airekoak izan daitezke, banaketa motaren arabera. Hiriguneetan, adibidez, gero eta ohikoagoa da lurpekoak izatea.

Zer da egiaztapena?

Bezeroaren instalazioen arauzko egoera eta baldintza teknikoak berrikustea eta egiaztatzea da, instalazioak lotu aurretik.

Zer da lotura?

Hargunea banatzailearen instalazioekin konektatzeko eta zerbitzu elektrikoa emateko eragiketa da.

Zer dira hargune-eskubideak?

Banatzaileak kobratzen duen kontraprestazio ekonomikoa da, hornidura berri bat artatzeko edo lehendik dagoen hornidura bat handitzeko behar diren jarduketa guztiak egiteagatik. Eskubide horiek, era berean, kontzeptu hauek barne har ditzakete:

 • Hedapen-eskubideak: Banaketa-sarearen eta eskatzailearen jabetzako lehen elementuaren artean beharrezkoak diren azpiegitura elektrikoengatik banatzaileari ordaindu beharreko kontraprestazio ekonomikoa da, hornidura berri bat eskatzerakoan edo lehendik dagoen baten potentzia handitzerakoan. Eskatzailetzat hartzen da hargunerako hedapen-instalazioak eskatzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa, hornidura berria edo haren handitzea nahitaez kontratatu behar izan gabe.
 • Sarbide-eskubidea: Lehendik dagoen hornidura berri baten edo potentzia-handitze baten kontratatzaile bakoitzak ordaindu beharreko kontraprestazio ekonomikoa da, eta sarean sartzean ordainduko da.
 • Lagatako instalazioak gainbegiratzeko eskubideak: Lanak gainbegiratzeagatik eta zerbitzuan jarri aurretik probak eta saiakuntzak egiteagatik banatzaileari ordaindu beharreko kontraprestazio ekonomikoa da. Hornidura berri baten edo lehendik dagoen baten potentzia-handitzearen eskatzaileak ordaindu behar du, baldin eta instalazioak zuzenean gauzatzea eta ondoren lagatzea erabakitzen badute.

Hargune-eskubideak ordainketaren xede izan ziren instalazioei atxikita geratuko dira, harik eta lehen erabiltzaileari baja eman arte, igarotako epea edozein dela ere. Bezero bati baja ematen zaionetik aurrera, hargune-eskubideak instalazioari atxikita geratuko dira 3 urtez, behe-tentsioko horniduretarako.

Bezeroak kontratatutako potentziari dagozkion sarbide-eskubideak ordaindu beharko dizkio banatzaileari, betiere instalazioan aitortutakoa gainditzen ez badu. Bezeroak potentzia handiagoa kontratatzen badu, edo kontratatutakoa handitzen badu, soberakina ordainduko du potentzia-gehikuntzari dagozkion hedapen- eta sarbide-eskubideengatik.

Zer dira lotzeko eta egiaztatzeko eskubideak?

Banatzaileari ordaindu beharreko zenbatekoa da, honako zerbitzu hauei erantzuteagatik:

 • Lotura: banatzailearen sarea hartzen duen instalazioa elektrikoki akoplatzeko eragiketa; banatzaile horrek eragiketa hori egin behar du bere ardurapean.
 • Instalazioak egiaztatzea: Arauzko baldintza teknikoekin eta segurtasun-baldintzekin bat datozela berrikustea eta egiaztatzea.

Baimendutako instalatzailearen buletina aurkeztu behar den horniduretan, obra berria delako edo eraberritu delako, ez da egiaztapen-eskubiderik kobratuko. Era berean, ez dira kobratuko instalazioa gauzatzeko proiektu bat eta obra-amaierako ziurtagiria aurkeztu behar izan badira.

IEZ Instalazio Elektrikoaren Ziurtagiria edo Buletin Elektrikoa da, hau da, zure instalazioaren ezaugarri nagusiak azaltzen dituen dokumentu ofiziala, hala nola potentzia instalatua edo instalazioak eman dezakeen potentzia maximoa, zeinaren gainetik ezin izango duzun kontratatu.

Noiz lortu behar duzu?

Banatzaileak eskatzen duenean; berak erregistratzen ditu bere sarera konektatutako instalazioen ziurtagiri guztiak. Kasu batzuetan, enpresa banatzaileak egungo araudira egokitzeko eska dezake, ziurtagiri berri bat aurkeztuta, hala nola eskatzen duzun potentzia onartutakoa baino handiagoa denean edo zure instalazioak 20 urtetik gorako antzinatasuna duenean.

Noiz lortu behar duzu?

Banatzaileak eskatzen duenean; berak erregistratzen ditu bere sarera konektatutako instalazioen ziurtagiri guztiak. Kasu batzuetan, enpresa banatzaileak egungo araudira egokitzeko eska dezake, ziurtagiri berri bat aurkeztuta, hala nola eskatzen duzun potentzia onartutakoa baino handiagoa denean edo zure instalazioak 20 urtetik gorako antzinatasuna duenean.