Eman alta zure argi-kontratuari 2 minutuan

Energia elektrikoaren kontratu bati alta emateko, kontuan hartu behar duzu kontratatzeko potentziak ez duela gainditzen zure instalazioak onartzen duen gehienekoa.

Nola kontsultatu nire instalazioaren ezaugarriak?

Potentziari buruzko orientazioa behar al duzu?

Energia elektrikoaren edozein hornidura kontratatzeko, dokumentu hauek eman beharko dizkiguzu:

1

Lehen aldiz okupatzeko lizentzia edo irekitzeko lizentzia lehen kontrataziorako

2

Bizigarritasun zedula, Herri Lan Ministerioko edo Autonomia Erkidegoko erakunde probintzialak ematen duena,edo behin betiko kalifikazioaren zedula.

3

Behe tentsioko instalazio elektrikoaren ziurtagiria, hornidura motaren arabera, hiru aletan, egin zuen argiketariak emana eta Administrazioko erakunde eskudunak zigilatua.

4

Nortasun Agiri Nazionala, IFK, IFZ, Pasaportea edo Lan Gutuna.

5

Jabetza-eskritura edo alokairu-kontratua,edo esleipen-idazkia sustapen publikoetan.

Kontratuaren alta emango den horniketa-puntuak dituen eskubideen araberakoa izango da kontratuaren azken zenbatekoa. Eskatzen duzun potentzia 50 kW baino handiagoa ez bada, eskubideak honako hauek dira:

Hargune-eskubideak enpresa banatzaileari ordaintzen zaion kontraprestazio ekonomikoa dira, hornidura berri bati erantzuteko edo lehendik dagoen bat handitzeko behar diren jarduketa guztiak egiteagatik.

Behin ordainduta, hargune-eskubideak instalazioei atxikita geratzen dira, eta, beraz, gaur egungoak gainditzen dituzten hedatze- eta sarbide-eskubideak baino ez dira ordaindu beharko. Sarbide-eskubideak kontratuaren altan ordaintzen dira beti.

Eskubide horien kostua kalkulatzeko era honako hau da:

Luzapen-kuota: 17,374714 €/kW, onartutakoa gainditzen duena.

Sarbide-kuota: 19,703137 €/kW, era berean, onartutakoa gainditzen duena.

Lotura-eskubideak banatzaileei ordaindu behar zaizkie, baldin eta instalazio hartzailea beren sareetara elektrikoki akoplatu behar badute. Eskubide horiek enpresa banatzaileari ere ordaindu behar zaizkio, neurketa-ekipamenduan esku hartu behar dutenean.

Lotura-eskubideen zenbatekoa 9,044760 €-koa da.

Egiaztapen-eskubideak bezeroak banatzaileari ordaindu behar dizkionak dira, bezeroaren instalazio partikular bat egiaztatzen duenean.

Egiaztapen-eskubideen zenbatekoa 8,011716 €-koa da.

Eskubide horiek ez dira kobratuko potentzia handitzeak instalatzailearen azken buletinean jasotako gehieneko potentzia onargarria gainditzen ez badu, betiere instalazioak 20 urtetik beherako antzinatasuna badu.

Berme-eskubideak kontratazioaren unean entregatu beharreko zenbatekoa dira, kontratatuko potentzia erabiltzen den berrogeita hamar orduei dagokien hileko fakturazio teorikoaren zenbateko berekoa.

Nola kontrata dezaket?

Telefono bidez kontrata dezakezu

Icono atención cliente

DEITU DOAN

Eguneko 24 orduetan eskuragarri, behar duzunerako