Inoiz baino errazagoa da zure faktura ulertzea

 • Miniatura del anverso de factura de gas natural
 • Miniatura del reverso de factura de gas natural

Anverso factura

Anverso de factura de gas natural Reverso de factura de gas natural
 • Hemen dituzu energiaren laburpena, kontratatutako zerbitzuak eta horiei dagokien BEZa.

  Halaber, kontsumoaren bilakaera ikusi dezakezu, fakturazioaren laburpenaren eskuinaldean ageri den grafikoaren bidez; bertan azken 13 hilabetetako gas naturalaren kontsumoa zehazten da, kWh-tan. Hala, azken aldiko kontsumoa aurreko urteko aldi berdinarekin alderatu ahal izango duzu. Nabarmendutako marra horizontalak zure kontratuaren batez besteko kontsumoa adierazten du. Kontsumoa balioetsia denean, dagokion grafikoaren barra marrekin agertuko da.

  Zure eguneroko batez besteko kontsumoari buruzko datuak (eurotan) ere ematen dizkizugu, fakturatutako aldian, baita azken 12 hilabeteotan ere.

 • Zure faktura ulertzen laguntzen dizugu: zure fakturazioari buruzko informazio garrantzitsua biltzen du; esaterako, Kuota Finkodune faktura bada, Kuota Finkoa zerbitzua kontratatuta duzula eta zertan datzan gogoraraziko dizugu. Horrez gain, atal honetan zure fakturari eragiten dioten gertakari esanguratsuen berri emango dizugu (adibidez, energiaren edo zerbitzuen prezioak aldatzea).

  Gainera, amaierako atalean, Iberdrolak eskaintzen dizkizun zerbitzuekin eskuratu ditzakezun onurei buruzko mezuak aurkituko dituzu.

  Kalitate-zigiluak

  • AENOR: Iberdrolaren kalitatearen kudeaketa-sistemaren ziurtapen-zigilua, irabazi-asmorik gabeko Espainiako Normalizazio eta Ziurtapen Elkartearen (AENOR) bitartez lortutakoa. Ziurtapen honek Iberdrolak erabilitako Kalitate Sistema UNE-EN ISO 9001 ARAUAn ezarritako betekizunekin bat datorrela ziurtatzen du.

  • KONTSUMO-ARBITRAJEA: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU eta IBERDROLA CLIENTES SAU Kontsumo Arbitraje Sistemari atxiki zaizkio, gatazkak ebazteko. Hori dela eta, Iberdrolari erreklamazio bat jarri eta 30 eguneko epean behar bezalako erantzunik jaso ez baduzu, dagokion Arbitraje Batzordera jotzeko modua izango duzu, Iberdrola arbitraje horren menpe jarri den kasuetarako, erreklamatutako gaia enpresa merkaturatzailearen erantzukizuna bada. Informazio gehiagorako Erreklamazioak atalera jo dezakezu..

  • PEFC zigilua: horren bidez ziurtatzen da fakturak egiteko erabiltzen den papera era jasangarrian kudeatutako basoetatik eta kontrolatutako iturrietatik datorrela.

 • Miniatura del anverso de factura de gas natural
 • Miniatura del reverso de factura de gas natural

Reverso factura

Reverso de factura de gas natural Reverso de factura de gas natural
 • Zuren energia-horniduraren datuak eta ezaugarriak ezagutzeko beharrezkoa den informazioa eta ordainketa-datuak.

  Neurgailua: zure neurgailua edo kontagailua identifikatzen duen kodearekin.

  Hornidura-kontratuaren erreferentzia: zure kontratua identifikatzen duen kodea. Edozein kudeaketa egiteko, gure arreta-kanalek kode hori eskatuko dizute, identifika zaitezen.

  Sarbide-kontratuaren zenbakia: enpresa banatzailearekin duzun hornidura-kontratuaren erreferentzia.

  Hornidura-puntuaren identifikazioa (CUPS): hornidura-puntuaren Kode Unibertsalak hornidura-puntua identifikatzen du edozein enpresa banatzaile edo merkaturatzaileren aurrean. Horniduraren NANaren antzekoa da.

  Ordaintzeko era: fakturak ordaintzeko aukeratzen duzun modua. Kasu gehienetan bankuan helbideratuz egiten da. Ordainketa helbideratuta ez dagoenean, barra-kode bat agertuko da fakturaren aurrealdean. Kasu horretan, hitzartutako banku-erakundeetan ordaindu beharko da, faktura aurkeztuta.

  Erakundearen datuak, IBAN, BIC eta ordainketak helbideratzen diren agindu-kodea. IBAN kodeko azken digituak ezkutatu egiten dira zure bankuko datuen konfidentzialtasuna bermatzeko.

  Sarera sartzeko bidesaria (ATR): Sarera sartzeko zure hornidura-puntuari dagokion bidesaria.

  Bidesarien prezioak: bidesariei aplikatzen zaizkien prezioak.

  Kontratuaren iraupena: Kontratua amaitzen den data; une horretan, hortaz, berriztatu edo indargabetuko litzateke. Automatikoki berritzen da; beraz, ez duzu zertan kezkatu.

  Helbide fiskala: zerga-arloko administrazio publikoan erregistratutako helbidea.

 • Hemen duzu energiaren eta fakturatutako zerbitzuen banakapena:

  ENERGIA

  Energia-hornidurarekin lorturiko kontzeptuak hartzen ditu barne.

  Hileko zenbateko finkoa: zure etxebizitzan zerbitzua eskuragarri izateko ordaintzen duzun zenbatekoa da. Prezioa kontratatuta daukazun tarifaren araberakoa da (zure urteko kontsumoak zehazten du hori).

  Fakturatutako kontsumoa: fakturatutako aldian egin duzun kontsumoaren zenbatekoa da. Aldi horretarako kontsumoa (kWh) eta kWh-aren prezioa biderkatuta kalkulatzen da.

  Beherapenak: halakorik badagokio, aurreztutako zenbatekoa adierazten da.

  Gas naturalaren gaineko Zerga: Gas naturalaren gaineko zerga bat da, eta horrela kalkulatzen da: fakturatutako kontsumoaren kWh-ak bider 0,00234 €/kWh; hori 0,65 €/GJ-ren baliokidea da, iraunkortasun energetikorako neurri fiskalei buruzko abenduaren 27ko 15/2012 Legean ezartzen denaren arabera.

  ZERBITZUAK ETA BESTE KONTZEPTU BATZUK

  Energiaren osagarri diren beste zerbitzu batzuekin loturiko kontzeptuak barne hartzen ditu, kontratatu badira

  Fakturazio-aldiko egun-kopurua : kontagailuaren hileko alokairuaren prezioarekin bidertuz kalkulatzen da, kontagailua bezeroarena ez bada (bezeroarena bada, ez da fakturatzen). Administrazioak arautzen du bere prezioa

  Beste mota bateko zerbitzuak ager daitezke, esate baterako Iberdrola ETE Laguntza Zerbitzua: zenbatekoa fakturazio-aldiko egun kopurua kontagailuaren zerbitzuaren hileko prezioarekin biderkatuz kalkulatzen da, hori kontratatuta baduzu. Deskontuak ere ager daitezke, halakorik aplikatu behar izanez gero.

  ENERGIAREN, ZERBITZUEN ETA BESTE KONTZEPTU BATZUEN GUZTIZKOA

  Energiagatik, zerbitzuengatik eta aurreko ataletan zehaztutako beste kontzeptuengatik fakturatu beharreko guztizko zenbatekoa jasotzen du. Zenbateko horri BEZa gehitzen zaio.

  BEZ (Balio Erantsiaren gaineko Zerga): indarrean dagoen tasa aurreko kontzeptuen baturari aplikatzen zaio. Kanarien kasuan, IGIC aplikatuko litzateke, indarrean dagoen tasan, eta Ceuta eta Melillako kasuan IPSI, indarrean dagoen tasan.

  Fakturaren zenbatekoa guztira: ordaindu beharreko fakturaren azken zenbatekoa da.

  Batzuetan lerro bat baino gehiago ager daiteke kontzeptu bakar batean. Fakturazio-aldi berdin baten barruan aplikatu beharreko prezioetan aldaketaren bat gertatu denean gertatzen da hori.

  Fakturazio-xehetasunen ondoren, zure "kontsumoen" xehetasunak ikusiko dituzu. Kontagailuaren aurreko eta egungo irakurketak datoz zehaztuta, baita horiei dagozkien datak ere. Gas naturalari dagokionez, kontsumoa metro kubikotan neurtzen da (1 m3 = 1.000 litro).

  Egungo irakurketari aurreko irakurketa kentzen bazaio, zure fakturan jasotako aldian gauzatutako gas naturalaren kontsumoa lortzen da, metro kubikotan. Metro kubiko horiek fakturatzeko kilowatt-orduan (kWh) kontsumitutako energiara bilakatu behar dira. Horretarako, Zuzenketa Faktorea eta Berotze Ahalmen Handia (PCS) erabiltzen dira; horien balioak ENAGASek eta BOEk ezartzen dituzte.

  kWh-tan adierazten den kontsumo hori fakturazio-xehetasunetan jasotzen den berbera da, fakturatutako kontsumoan. Irakurketa mota desberdinak egon daitezke:

  Benetako irakurketa enpresa banatzaileak zure horniduraren kontagailuan dagokion egunean irakurritako balioa da.

  Irakurketa balioetsia enpresa banatzaileak kalkulatzen duen balio bat da, kontsumo historikoak oinarri hartuta eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioak arauz ezarritako formula baten arabera.

  Remember that you also have the option of reading your meter yourself, that is, you can provide the reading from your meter, either on the Customer Services Telephone 900 225 235 or at our Virtual Office for inclusion on your next bill.

 • Atal honetan zuretzat garrantzitsuak eta erabilgarriak izan daitezkeen hainbat gairi lotutako informazio osagarria biltzen da.

 • Hona hemen Iberdrolarekin harremanetan jartzeko moduak:

  24 orduko Bezeroentzako Arreta: edozein kontsulta egiteko edo informazioa eskatzeko, deitu 900 225 235 telefono-zenbakira.

  Laguntza Teknikoko Zerbitzua: Iberdrolarekin kontratatutako zerbitzuekin (energia-hornidura salbu) zerikusia duen arazoren bat badaukazu, arreta berezituko telefono bat emango dizugu, agente espezializatuekin hitz egin dezazun.

  Sareko Matxurei buruzko Arreta: sarearekin zerikusia duten larrialdiak eta matxurak jakinarazteko telefonoa.

  Arreta Puntuak: Zure fakturan zure etxebizitzatik gertuen dauden bi puntuak adierazten dizkizugu, baina beste Arreta Puntuak ere bila ditzakezu.

  Gure webgunea: kontsulta-postontziaren bidez.

  Sare sozialak: Jarraitu Twitterren www.twitter.com/TuIberdrola eta Facebooken www.facebook.com/IberdrolaClientes.