Andaluzia, Aragoi, Asturiasko Printzerri, Kantabria, Gaztela eta Leon, Katalunia, Extremadura, Galizia, Madril, Murtzia eta Nafarroako Autonomia-Erkidegoetan 2013 urteari dagozkion araututako ekintzetarako Lurralde-Gehigarriak fakturazioa

Uztailaren 13ko 20/2012 ELDek, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoak, ezarri zuen hornidura elektrikora bideratutako jarduerei edo instalazioei Autonomia-Erkidegoetako zergak ezartzen bazitzaizkien, horietara sartzeko bidesariei lurralde-gehigarri bat ezarriko zitzaiela, eta autonomia-erkidego horietako kontsumitzaileek ordaindu beharko zituztela.

2017/01/26an, ETU/35/2017 Ministro Agindua argitaratu zen, Autonomia-Erkidego batzuei dagozkien lurralde-gehigarriekin. 2017 eta 2018an zehar, Katalunia, Errioxa, Gaztela-Mantxa eta Valentziako Erkidegoko bezeroei 2013ko araututako jardueren sarbide bidesarien zerga autonomikoak gainkargatu zaizkie, aipatutako Erkidegoetan.

Azkenean, 2019/03/06an TEC/271/2019 Ministro Agindua argitaratu zen, eta, honen bitartez, Andaluzia, Aragoi, Asturiasko Printzerri, Kantabria, Gaztela eta Leon, Katalunia, Extremadura, Galizia, Madril, Murtzia eta Nafarroako Autonomia-Erkidegoetan lurralde-gehigarriak ezartzen dira, 2013 ekitaldiari dagozkion energia elektrikoko sarbide bidesariei buruzkoak, eta lurralde-gehigarrien likidazioaren prozedura ezartzen da.

Deskribatutako egoera 2013 urtearen berariazkoa da, 20/2012 Dekretu-legea eta gero, Sektore Elektrikoko 24/2013 Legeak aspektu hauen erregulazioan sartu baitzituen.

Hornidura-puntua adierazitako autonomia-erkidegoetan duten bezeroei, baldin eta elektrizitatearen hornidura-kontratua indarrean bazuten 2013. urtean.

  • Kontratatutako horniduraren merkaturatzailea edozein zela ere.
  • Kontratatuta zuen tentsio-maila edo -tarifa edozein zela ere.

Baliteke 2013an zehar kontratua beste Merkaturatzaile batekin formalizatuta egotea. Baina, araudiaren arabera, gaur egungo Merkaturatzaileak 2013ko lurralde-gehigarriak fakturatuko eta bilduko ditu.

Erregularizazio-epean zehar:

  • Titular aldaketa bat badago: gainerako zenbatekoa azken fakturan fakturatuko da.
  • Hornikuntza-puntuan baja sortzen bada: gainerako zenbatekoa azken fakturan fakturatuko da.
  • Merkaturatzaile aldaketa sortzen bada: Merkaturatzaile berriak erregularizazio prozesuarekin jarraituko du.

Hau ez zaie aplikatuko 2013ko abenduaren 31 eta gero titulartasun aldaketa bat izan duten edo baja eman duten hornidura-puntuei.

Fakturatu beharreko zenbatekoa zein den jakiteko, 2013. urtean sortutako fakturetako sarbide-bidesariaren zenbatekoaren eta sarbide-bidesari horien zenbateko berriaren (lurralde-gehigarri hau sartuta) arteko aldea kalkulatu behar da. Desberdina da Autonomia-Erkidego bakoitzarentzat.

Hornidura-puntuko elektrizitatearen enpresa banatzaileak kalkulatzen ditu zenbateko horiek, eta merkaturatzaileari bidaltzen dizkio (bidesarien fakturan). Amaitzeko, merkaturatzaileak bezeroari fakturatzen dio zenbateko hori.

Lurralde-gehigarrien fakturazioa 2019ko irailaren 6an hasi da (TEC/271/2019 Ministro Agindua indarrean sartu eta 6 hilabete igarota), eta honela egingo da:

  • Zergak sartu gabe, kontsumitzaile bakoitzarentzat 2 eurotik beherakoak diren ondoriozko zenbatekoak faktura bakar batean fakturatuko dira.
  • Fakturatu behar den zenbatekoa 2 eurotik gorakoa bada (zergak sartu gabe), 12 hilabeteko gehieneko epean igortzen diren fakturetan euro 1 baino gehiagoko parte berdinetan zatikatuko da, lehen erregularizaziotik aurrera.

Kontzeptu hau agertzen den faktura bakoitzean, fakturaren behealdean adieraziko da beharrezko eta derrigorrezko informazio guztia, informazio gehigarriaren atalean.

Beti bezala, behar izanez gero, ordainketa-plan bat jarriko dugu zure eskura, faktura horien ordainketa zatikatu ahal izan dezazun. Plan horrek ez du inolako kostu gehigarririk izango. Interesa baduzu, eska ezazu gure edozein arreta-kanaletan.