Uztailaren 13ko 20/2012 ELDak, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoak, ezarri zuen hornidura elektrikora bideratutako jarduerei edo instalazioei autonomia-erkidegoetako zergak ezartzen bazitzaizkien, horietara sartzeko bidesariei lurralde-gehigarri bat ezarriko zitzaiela, eta autonomia-erkidego horietako kontsumitzaileek ordaindu beharko zituztela.


2017/01/26an, ETU/35/2017 Ministro Agindua [PDF] (*) argitaratu zen, autonomia-erkidego batzuei dagokien lurralde-gehigarriekin. Ministro-agindu hori betetzeko, 2013ko araututako jardueren zerga autonomikoak fakturatuko zaizkie bezeroei autonomia-erkidegoetara sartzeko bidesarietan, Katalunia, Errioxa, Gaztela-Mantxa eta Valentziako Erkidegoa autonomia-erkidegoetan.


Azkenik, 2018/3/6an, TEC/271/2014 Agindua, argitaratu zen, lurralde osagarriak ezartzen ditu Andaluzia, Aragoi, Asturiasko Printzerria, Kantabria, Gaztela eta Leon, Katalunia, Extremadura, Galizia, Madril, Murtzia eta Nafarroa Eskualdeak, 2013ko ekitaldiari dagokion energia elektrikoaren sarbide-bidesariekin eta lurralde-osagarriak likidatzeko prozedura finkatzen da.


Deskribatutako egoera 2013. urtekoa da, zehazki; izan ere, ondoren aldatu egin zen Sektore Elektrikoaren 24/2013 Legearen bitartez.


Hornidura-puntua adierazitako autonomia-erkidegoetan duten bezeroei, baldin eta elektrizitatearen hornidura-kontratua indarrean bazuten 2013. urtean.

  • Horniduraren merkaturatzailea edozein zela ere.
  • Kontratatuta zuen tentsio-maila edo -tarifa edozein zela ere.

Baliteke 2013an zehar kontratua beste merkaturatzaile batek merkaturatu izana. Kasu horretan, 2013ko lurralde-gehigarria oraingo merkaturatzaileak fakturatuko du.

Erregularizazio aldian:

  • Titular aldaketa dago: gainontzeko zenbatekoa fakturan fakturatuko da.
  • Hornidura-puntua kentzen da: gainontzeko zenbatekoa fakturan fakturatuko da.
  • Merkaturatzaile aldaketa bat dago: merkaturatzaile berriak erregularizazio prozesua jarraituko du.

Hori ez da aplikatuko jabetza aldaketaren bat izan duten edo 2013ko abenduaren 31tik kendu dituzten hornikuntza puntuetan.

Fakturatu beharreko zenbatekoa zein den jakiteko, 2013. urtean sortutako fakturetako bidesariaren zenbatekoaren eta bidesari horien zenbateko berriaren (lurralde-gehigarri hau sartuta) arteko aldea kalkulatu behar da. Desberdina da autonomia-erkidego bakoitzarentzat.

Hornidura-puntuko elektrizitatearen enpresa banatzaileak kalkulatzen ditu zenbateko horiek, eta merkaturatzaileari bidaltzen dizkio (bidesarien fakturan). Amaitzeko, merkaturatzaileak bezeroari fakturatzen dio zenbateko hori.

Fakturazioa 2017ko uztailaren 27tik aurrera hasiko da (ETU/35/2017 Ministro Agindua [PDF] indarrean sartu eta 6 hilabete igarotzen direnean), eta honela ikusiko duzu:

  • Zergak sartu gabe, kontsumitzaile bakoitzarentzat 2 €-tik beherakoak diren zenbatekoak faktura bakarrean fakturatuko dira.
  • Fakturatu beharreko zenbatekoa 2 €-tik gorakoa balitz, 6 edo 12 kuotatan fakturatuko da bi hilabeteko edo hilabeteko faktura jasotzen duten bezeroentzat, hurrenez hurren.

Kontzeptu hau agertzen den faktura bakoitzean, fakturaren behealdean adieraziko da beharrezko eta derrigorrezko informazio guztia, informazio gehigarriaren atalean.

Beti bezala, behar izanez gero, ordainketa-plan bat jarriko dugu zure eskura, faktura horien ordainketa zatikatu ahal izan dezazun. Plan horrek ez du inolako kostu gehigarririk izango. Interesa baduzu, eska ezazu gure arreta-kanaletako edozeinetan.