Sukaldean ematen baduzu eguneroko denborarik gehiena, Ostalaritza Planarekin tarifa merkeagoak izango dituzu gehien kontsumitzen duzun orduetan.

Zein abantaila ditu Ostalaritza Planak zure negoziorako?

Gutxienez zure kontsumoaren % 60 promozionatutako ordu-tarte horretan egiten baduzu, hauxe da Zure Neurrirako Plana.

Aurrezpen-aldia:

Urteko egun guztiak.

Malgutasuna, irauteko konpromisorik gabe:

Ostalaritza Plana ez bada ondo egokitzen zure negozioaren beharretara, nahi duzunean alda zaitezke beste plan batera.

Faktura Elektronikoa:

Plan hau kontratatzean, Faktura Elektronikoaren abantailez gozatu ahal izango duzu automatikoki: kontsultatu zure online faktura azkar; ekologikoa eta doakoa da.

Ba al duzu urrutiko kudeaketa duen kontagailu adimendunik?

Datuak urrutitik bidali eta jasotzeko gai den kontagailua duten bezeroek baino ezingo dute plan honetaz gozatu. Horrelako kontagailurik duzun jakiteko, deitu zure argindarraren konpainiara, edo gure bezeroa bazara, deitu 900 24 24 24 zenbakira.

Energia % 100 berdea

Goza ezazu energia % 100 berriztagarri ziurtatuaz. Horrela, CO2 gutxiago igorriko duzu, eta ingurumena zaindu.

BALDINTZA EKONOMIKOAK

Eskaintza hau 2020ko apirilaren 15era arte egongo da indarrean

ELEKTRIZITATE-HORNIDURAREN PREZIOA

Potentziaren eta sustatutaku eta sustatu gabeko aldien prezioak bere horretan mantenduko dira 12 hilabetean, kontratua indarrean dagoen urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean egingo den KPIaren (1) gorakadarengatik egin beharreko eguneratzeaz gain.

(1) KPI: Estatistikako Institutu Nazionalak argitara emandako Kontsumoko Prezioen Indize Orokorraren aldaketa ezarri aurreko urteko azarotik azarora bitarteko epeari dagokion balio erreal metatua.

Kontratuaren iraunaldian, Administrazioak onar ditzakeen goranzko edo beheranzko aldaketa oro jasanaraziko dira tarifa eta sarbide bidesarien tarifetan, kanonetan eta araututako balioetan, 1164/2001 ED eta IET/2735/2015 Agindua oinarri hartuta.

Ostalaritza plana kontratatzea 2.0DHA eta 2.1DHA sarbide-tarifa daukaten horniduretarako bakarrik egongo da eskura. Sarbide-tarifa hori eduki ezean, kontratatzeko unean banatzaileari 9,04€ko kostua (zergak sartu gabe) ekarriko duen tarifa-aldaketa eskatuko zaio, zure enpresa banatzailearen atxikitze-eskubideengatik. Iberdrola Clientes-ek kostu hori konpentsatuko du, zenbateko baliokidearekin. Kudeaketa honek kontratatutako potentzia aldatzea eragin dezake eta, eragiketa horrek, banatzaileak aplikatutako kostu osagarriak izan ditzake.

Halaber, kontratatzea Sisteman benetan integratutako eta urrutitik kudeatutako kontagailu adimendun bat edukitzearen baldintzapean egongo da. Halako kontagailurik eduki ezean, Gaua Plana aktibatuko da automatikoki.

Inoiz ere zure Banatzailearengandik denbora-tarte jakin baterako orduz-orduko karga-kurba ez jasotzekotan, Espainiako Sare Elektrikoak argitaratutako batez besteko profila oinarri hartuta fakturatuko da.

Energia fakturatzeko, sustatutako eta sustatu gabeko prezioa dagokion epealdian egindako kontsumoarekin bidertuko da.

Hauek dira epealdi bakoitzari (sustatu gabeko eta sustatua) aplika dakizkiokeen ordu-tarteak :

Ostalaritza plana tarifa:

Sustatu gabeko: tarte sustatua atalean sartzen ez diren orduetan egindako kontsumoa.

Sustatua: 12:00h-en eta 16:00h-en artean egindako kontsumoak eta 20:00h-ak eta 00:00h-ak.

Potentzia kalkulatzeko, eguneroko potentzia-terminoa eta epealdi bakoitzean fakturatu beharreko potentzia biderkatuz lortutako emaitzen batuketa egin behar da, eta gero, fakturazio-epeko egun kopuruaz biderkatu. Eguneroko potentzia-terminoa urteko potentzia-terminoa zati urteko egun-kopurua eginez lortuko da.

Energia erreaktiboa fakturatzeko, hala badagokio, Administrazioak onartutako energia erreaktiboko kopurua hartuko da kontuan, legeari jarraiki. Gehigarri honi Argindarraren gaineko Zerga ezarriko zaio.

Kontratatutako plana ez bada zure beharretara egokitzen, nahi duzunean alda zaitezke beste plan batera.

Plana kontratatu ahal izateko Faktura Elektronikoa harpidetuta eduki beharko da, derrigor, kontratuaren indarraldi osoan.

KONTAGAILUAREN ALOKAIRUAREN PREZIOA

Argindarraren kontagailuaren alokairuaren hileroko prezioa Industria, Energia eta Kontsumo Ministerioak dagokion sarbide tarifarentzat ezartzen duena izango da. Enpresa banatzaileak kobratuko du BEZa (*) barne eta Bezeroari igortzen zaizkion faktura guztietan jasota utziko da. Bezeroak une oro kontsultatu ahal izango ditu indarrean dauden prezioak ;www.iberdrola.es. helbidean.

KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratu honen iraupena 12 hilabetekoa izango da horniduraren hasiera datatik aurrera.

Hornikuntzaren hasierako data kontratu hau onartu baino beranduagokoa izango da eta Enpresa Banatzailearekin sarbide-kontratu bat edukitzearen, energia eskura egotearen eta hala beharrezkoa denean instalazioen gainean jarduteko baldintzapean egongo da, eta lehendabiziko fakturan adierazten den irakurketa-aldiko lehen egunarekin bat etorriko da.

Kontratua urtetik urtera luzatu ahal izango da Baldintza Orokorretan jasotakoari jarraiki.

(*)Ezarpen-tasa, fakturan zehaztu eta xehatuko dena, une bakoitzean aplikagarri dena izango da. BEZ ez da Kanarietan, Ceuta eta Melillan aplikagarri; han, bere zerga-erregimen berezia dela eta, IGIC (Kanarietako Zeharkako Zerga Orokorra) eta IPSI (Ekoizpenaren, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zerga) aplikatzen dira, hurrenez hurren.