Eguraldi ona, plan ona: argiztatu uda!

Gozatu tarifa merkeagoez hilabete beroetan.

Zergatik da Udako Plana niretzat?

*Penintsula eta Balearetarako kalkulatutako zergadun prezioa. Barne hartzen ditu: Argindarraren gaineko zerga berezia (% 5,11269632) eta BEZ (% 21).  Kanarietan BEZ-aren ordez IGIC (% 7) aplikatuko da eta Ceuta eta Melillan IPSI (% 1) aplikatuko da. 

BALDINTZA EKONOMIKOAK

Eskaintza baliozkoa 2020ko ekainaren 17ra arte

ARGINDAR-HORNIKUNTZAREN PREZIOA

Potentziaren prezioa (promoziokoa eta promoziotik kanpokoa) finko mantenduko da ;60 hilabetean.

Kontratuaren iraunaldian, Administrazioak onar dezakeen goranzko edo beheranzko aldaketa oro egingo da sarbide-tarifa eta -sarietan, kanonetan eta araututako balioetan, 1164/2001 Errege Dekretua eta IET/2735/2015 Agindua oinarri hartuta.

Kontratuaren prezioen gainean erregulatutako kontzeptuen aldaketak aplikatu ahal izateko, hornikuntza-sariaren sarbide-tarifari dagokion REEren indarreko hasierako profila erabiliko da; kontzeptuen aldaketak profil horri aplikatuko zaizkio kontratuaren prezioaren aldietan.

Udako Plana 2.0DHA eta 2.1DHA sarbide-tarifa duten hornikuntzetarako baino ezingo da kontratatu. Bezeroak ez badu sarbide-tarifa hori, kontratazioaren unean enpresa banatzaileari eskatuko zaio tarifa aldatzeko. Horrek 9,04 euroko kostua izango du (zergarik gabe), enpresa banatzailearen lotura-eskubideen kontzeptuan. Iberdrola Clientesek zenbateko baliokidea emango dio bezeroari, hobari gisa. Kudeaketa hori gauzatu ahal izateko, baliteke kontratatutako potentzia aldatu behar izatea eta horren ondorioz zure banatzaileak kostu gehiago aplikatzea.

Iberdrola Clientesek zenbateko baliokidearekin konpentsatuko du kostu hori. Era berean, zerbitzua kontratatu ahal izateko, ezinbestekoa da urrutitik kudeatutako kontagailu adimenduna edukitzea sisteman integratua. Bezeroak ez badu kontagailu hori, automatikoki aktibatuko da Gaueko Plana.

Unean-unean ez bada banatzailearengandik aldi jakin baterako orduen karga-kurba jasotzen, Espainiako Sare Elektrikoak (REE) argitaratutako batez besteko profilean oinarrituta egingo da faktura.

Energia fakturatzeko, promozioko eta promoziotik kanpoko prezioa dagokion aldian egindako kontsumoarekin biderkatuko da. Aldi bakoitzari (promoziokoari eta promoziotik kanpokoari) honako ordu-tarte hauek aplikatu ahal zaizkio:

Udako Planaren Tarifa:

- Promoziotik kanpokoa: irailaren 16tik ekainaren 14ra (biak barne) eginiko kontsumoak, eguneko 24 orduetan. Promoziotik kanpoko denboratzat ere hartuko da asteleheneko 00:00etatik igandeko 14:59ra arte

- Promoziokoa: ekainaren 15etik irailaren 15era (biak barne) eginiko kontsumoak, eguneko 24 orduetan. Urteko gainerako egunak promoziozko denboratzat ere hartuko dira ostiraleko 15:00etatik igandeko 23:59ra arte.

Fakturatu beharreko potentzia kalkulatzeko, eguneko potentzia-terminoa eta fakturan dagokion potentzia biderkatuko dira, eta emaitza fakturazio-epearen egun kopuruarekin biderkatuko da. Eguneko potentzia-terminoa kalkulatzeko, urteko potentzia urteko egun kopuruarekin zatitu behar da.

Energia erreaktiboa fakturatzeko, hala badagokio, Administrazioak onartutako energia erreaktiboko kopurua hartuko da kontuan, indarreko legeari jarraikiz. Gehigarri honi argindarraren gaineko zerga ezarriko zaio.

Udako Plana ez bada zure beharretara behar bezala egokitzen, beste plan batera alda zaitezke nahi duzunean, betiere plan hori Neguko Plana ez bada.

Udako Plana kontratatzeko, titularrak argindarraren beste hornikuntza-puntu bat izan beharko du lberdrola Clientes SAUekin kontratatua, Udako Plana ez den beste eskaintza batekin.

Plana kontratatzeko, aktibatuta eduki behar da Faktura Elektronikorako harpidetza kontratuaren indarraldi osoan.

Horrez gain, gogorarazten dizugu Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) Jatorri Bermearen ziurtagiriarekin kontratatu duzula energia. Horrek esan nahi du energia % 100 berriztagarriak diren eta CO2rik igortzen ez duten iturri ziurtatuetatik datorrela soilik.

KONTAGAILUA ALOKATZEAREN PREZIOA

Argindarraren kontagailua alokatzearen hileroko prezioa Industria, Energia eta Turismo Ministerioak dagokion sarbide-tarifarentzat ezartzen duena izango da. Enpresa banatzaileak kobratuko du, BEZa (*) barne, eta bezeroari igortzen zaizkion faktura guztietan jasota utziko da. Bezeroak une oro kontsultatu ahal izango ditu indarrean dauden prezioak ;www.iberdrola.es webgunean.

KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratu honen iraupena 12 hilabetekoa izango da, hornikuntza hasten den egunetik aurrera zenbatuta.

Hornikuntza kontratu hau onartu ostean hasiko da, baldin eta: enpresa banatzailearekin sarbide-kontratua sinatu bada; energia eskuragarri badago; eta instalazioen gaineko lanak eginda badaude, beharrezkoa bada. Hornikuntzaren aurreneko eguna lehen fakturan adierazitako irakurketa-epearen lehen eguna izango da.

Kontratua urtetik urtera luzatu ahal izango da Baldintza Orokorretan jasotakoari jarraikiz.

2.1A/2.1DHA motako kontratuen kasuan: Kontratua luzapena hasi baino lehen amaitzen bada, edozein aldek atzera egin izanagatik, atzera egin duen alderdiak besteari kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio, hain zuzen, hornitzeke dagoen energia estimatuagatik Kontratuaren prezioaren % 5eko zenbatekoan; gainera, Bezeroak kalte-ordainak erreklamatu ahalko ditu, betiere IBERDROLAk atzera egiteagatik zuzenean jasandako kalteak frogatzen baditu. Luzapen aldian (lehenengo urtea igaro denean) atzera eginez gero, ez da kalte-ordainik aplikatuko, atzera egiten duen alderdiak besteari erabakia jakinarazten ez dionean salbu, gutxienez hornidura eten baino 15 eguneko epean. Kontratu hau amaitzen denean, ez da inolako zigorrik aplikatuko zaurgarritzat hartzeko baldintzak betetzen dituen kontsumitzailearen bonu soziala eskuratzeko, baldin eta hirugarrenak sarera sartzeko kontratuan jasotako parametroak aldatzen ez badira.

(*) Zerga-tasa une bakoitzean aplikagarria dena izango da, eta fakturan zehaztu eta xehatuko da. BEZa ez da aplikatuko Kanarietan, Ceutan eta Melillan, hango zerga-araubide berezia dela-eta honako hauek aplikatzen baitira, hurrenez hurren: IGIC zerga (Kanarietako zeharkako zerga orokorra) eta IPSI zerga (produktuen, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zerga).

BALDINTZA BEREZIAK

%10eko deskontua potentzia-terminoan, 12 hilabetez. % 5eko deskontu gehigarria potentzia-terminoan, PEH/PEH+/API kontratatzen baduzu.

60 € -ko beherapena sustatzea. Bezero berrientzako baliozkoa den sustapena, <15kW-rako zure neurrirako Plan bat kontratatuz linean. Plana erregistratu eta 90 egun igaro ondoren igorritako lehenengo fakturan aplikatuko da deskontua.