Iritsi da negua, baina ez du zertan hotzak iritsi. Goza ezazu tarifa lehiakorrenez hilabete hotzenetan.

Zer abantaila ditu Neguko Planak zuretzat?

Zure kontsumoaren % ;60, gutxienez, eskaintza honi dagokion aldian kontzentratzen bada, Plan hau egokia da zuretzat

Malgutasuna, iraunkortasunik gabe

Iberdrolak energiaren prezioen terminoa mantentzeko kompromesua hartu du 5 urterako. Gainera, neguko Plana ez bada zure bizi-erritmora egokitzen, beste plan bat har dezakezu edozein unetan, Udako Plana izan ezik.

Faktura Elektronikoa

Gure planetako edozein kontratatzean, automatikoki baliatu ahal izango dituzu Faktura Elektronikoaren abantailak: online kontsulta; azkarra, ekologikoa eta doakoa.

Baduzu autogestionatutako kontagailu adimendunik?

Urrunetik datuak bidaltzeko eta jasotzeko gai diren kontagailua duten bezeroek bakarrik baliatu ahal izango dute plan hau. Halakorik baduzun egiaztatzeko, deitu zure argindar-konpainiara, edo, gure bezeroa bazara, deitu 900 24 24 24 telefono-zenbakira.

Energia % 100 berdea

Goza ezazu energia % 100 berriztagarri ziurtatuaz. Horrela, CO2 gutxiago igorriko duzu, eta ingurumena zaindu.

*Penintsula eta Balearetarako kalkulatutako zergadun prezioa. Barne hartzen ditu: Argindarraren gaineko zerga berezia (% 5,11269632) eta BEZ (% 21).  Kanarietan BEZ-aren ordez IGIC (% 7) aplikatuko da eta Ceuta eta Melillan IPSI (% 1) aplikatuko da. 

NEGUKO PLANAREN BALDINTZA BEREZIAK

Eskaintza hau 2020ko ekainaren 17ra arte egongo da indarrean.

ARGINDAR-HORNIKUNTZAREN PREZIOA

Potentziaren prezioa (promoziokoa eta promoziotik kanpokoa) finko mantenduko da 60 hilabetean.

Kontratuaren iraunaldian, Administrazioak onar dezakeen goranzko edo beheranzko aldaketa oro egingo da sarbide-tarifa eta -sarietan, kanonetan eta araututako balioetan, 1164/2001 Errege Dekretua eta IET/2735/2015 Agindua oinarri hartuta.

Kontratuaren prezioen gainean erregulatutako kontzeptuen aldaketak aplikatu ahal izateko, hornikuntza-sariaren sarbide-tarifari dagokion REEren indarreko hasierako profila erabiliko da; kontzeptuen aldaketak profil horri aplikatuko zaizkio kontratuaren prezioaren aldietan.

Neguko Plana 2.0DHA eta 2.1DHA sarbide-tarifa duten hornikuntzetarako baino ezingo da kontratatu. Bezeroak ez badu sarbide-tarifa hori, kontratazioaren unean enpresa banatzaileari eskatuko zaio tarifa aldatzeko. Horrek 9,04 euroko kostua izango du (zergarik gabe), enpresa banatzailearen lotura-eskubideen kontzeptuan. Iberdrola Clientesek zenbateko baliokidea emango dio bezeroari, hobari gisa. Kudeaketa hori gauzatu ahal izateko, baliteke kontratatutako potentzia aldatu behar izatea eta horren ondorioz zure banatzaileak kostu gehiago aplikatzea.

Iberdrola Clientesek zenbateko baliokidearekin konpentsatuko du kostu hori. Era berean, zerbitzua kontratatu ahal izateko, ezinbestekoa da urrutitik kudeatutako kontagailu adimenduna edukitzea sisteman integratua. Bezeroak ez badu kontagailu hori, automatikoki aktibatuko da Gaueko Plana.

Unean-unean ez bada banatzailearengandik aldi jakin baterako orduen karga-kurba jasotzen, Espainiako Sare Elektrikoak (REE) argitaratutako batez besteko profilean oinarrituta egingo da faktura.

Energia fakturatzeko, promozioko eta promoziotik kanpoko prezioa dagokion aldian egindako kontsumoarekin biderkatuko da. Aldi bakoitzari (promoziokoari eta promoziotik kanpokoari) honako ordu-tarte hauek aplikatu ahal zaizkio:

Neguko Planaren Tarifa:
- Promoziotik kanpokoa: martxoaren 2tik azaroaren 30era (biak barne) eginiko kontsumoak, eguneko 24 orduetan. Promoziotik kanpoko denboratzat ere hartuko da asteleheneko 00:00etatik ostiraleko 14:59ra arte.
- Promoziokoa: abenduaren 1etik martxoaren 1era bitartean (biak barne) egindako kontsumoak, eguneko 24 orduetan. Urteko gainerako egunak promoziozko denboratzat ere hartuko da ostiraleko 15:00etatik igandeko 23:59ra arte.

Fakturatu beharreko potentzia kalkulatzeko, eguneko potentzia-terminoa eta fakturan dagokion potentzia biderkatuko dira, eta emaitza fakturazio-epearen egun kopuruarekin biderkatuko da. Eguneko potentzia-terminoa kalkulatzeko, urteko potentzia urteko egun kopuruarekin zatitu behar da.

Energia erreaktiboa fakturatzeko, hala badagokio, Administrazioak onartutako energia erreaktiboko kopurua hartuko da kontuan, indarreko legeari jarraikiz. Gehigarri honi argindarraren gaineko zerga ezarriko zaio.

Neguko Plana ez bada zure beharretara behar bezala egokitzen, beste plan batera alda zaitezke nahi duzunean, betiere plan hori Udako Plana ez bada.

Neguko Plana kontratatzeko, titularrak argindarraren beste hornikuntza-puntu bat izan beharko du lberdrola Clientes SAUrekin kontratatua, Neguko Plana ez den beste eskaintza batekin.

Plana kontratatzeko, aktibatuta eduki behar da Faktura Elektronikorako harpidetza kontratuaren indarraldi osoan.

Horrez gain, gogorarazten dizugu Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) Jatorri Bermearen ziurtagiriarekin kontratatu duzula energia. Horrek esan nahi du energia % 100 berriztagarriak diren eta CO2rik igortzen ez duten iturri ziurtatuetatik datorrela soilik.

KONTAGAILUA ALOKATZEAREN PREZIOA

Argindarraren kontagailua alokatzearen hileroko prezioa Industria, Energia eta Turismo Ministerioak dagokion sarbide-tarifarentzat ezartzen duena izango da. Enpresa banatzaileak kobratuko du, BEZa (*) barne, eta bezeroari igortzen zaizkion faktura guztietan jasota utziko da. Bezeroak une oro kontsultatu ahal izango ditu indarrean dauden prezioak ;www.iberdrola.es webgunean.

KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratu honen iraupena 12 hilabetekoa izango da, hornikuntza hasten den egunetik aurrera zenbatuta.

Hornikuntza kontratu hau onartu ostean hasiko da, baldin eta: enpresa banatzailearekin sarbide-kontratua sinatu bada; energia eskuragarri badago; eta instalazioen gaineko lanak eginda badaude, beharrezkoa bada. Hornikuntzaren aurreneko eguna lehen fakturan adierazitako irakurketa-epearen lehen eguna izango da.

2.1A/2.1DHA motako kontratuen kasuan: Kontratua luzapena hasi baino lehen amaitzen bada, edozein aldek atzera egin izanagatik, atzera egin duen alderdiak besteari kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio, hain zuzen, hornitzeke dagoen energia estimatuagatik Kontratuaren prezioaren % 5eko zenbatekoan; gainera, Bezeroak kalte-ordainak erreklamatu ahalko ditu, betiere IBERDROLAk atzera egiteagatik zuzenean jasandako kalteak frogatzen baditu. Luzapen aldian (lehenengo urtea igaro denean) atzera eginez gero, ez da kalte-ordainik aplikatuko, atzera egiten duen alderdiak besteari erabakia jakinarazten ez dionean salbu, gutxienez hornidura eten baino 15 eguneko epean. Kontratu hau amaitzen denean, ez da inolako zigorrik aplikatuko zaurgarritzat hartzeko baldintzak betetzen dituen kontsumitzailearen bonu soziala eskuratzeko, baldin eta hirugarrenak sarera sartzeko kontratuan jasotako parametroak aldatzen ez badira.

Kontratua urtetik urtera luzatu ahal izango da Baldintza Orokorretan jasotakoari jarraikiz.

(*) Zerga-tasa une bakoitzean aplikagarria dena izango da, eta fakturan zehaztu eta xehatuko da. BEZa ez da aplikatuko Kanarietan, Ceutan eta Melillan, hango zerga-araubide berezia dela-eta honako hauek aplikatzen baitira, hurrenez hurren: IGIC zerga (Kanarietako zeharkako zerga orokorra) eta IPSI zerga (produktuen, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zerga).

ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA ZERBITZUAREN BALDINTZA PARTIKULARRAK

Honako zerbitzu independenteak hartzen ditu barne:

 • Etxetresna elektrikoetarako babesa 10
 • Larrialdi Elektrikoak Osagarri gisa

ETXETRESNA ELEKTRIKOETARAKO BABESA 10

Teknikari gaitu bat bezeroaren etxera joango da eta jarraian adierazitako etxetresna elektrikoen matxura mekanikoak, elektronikoak eta/edo barne-matxura elektrikoak konponduko ditu, baldin eta etxetresna horiek Kontratuko Horniduraren Helbideari dagokion hornidura-puntuan (etxea) badaude.

Zerbitzuan sartzen diren etxetresna elektrikoak:

 • Hozkailua
 • Garbigailua
 • Sukalde elektrikoa
 • Labea (mikrouhin-labeak ez daude barne, ekipo independenteak direnean)
 • Ke-kanpaia
 • Ontzi-garbigailua
 • Lehorgailua
 • Izozkailua
 • Termo edo galdara elektrikoak
 • Telebista

Etxetresna elektrikoak ezin badira konpondu arrazoizko zioren batengatik, adibidez, ordezko piezarik ez dagoelako, bezeroak konponketa bideraezinaren Ordezko Ordaina jasotzeko eskubidea izango du, jarraian etxetresna elektriko bakoitzeko ezartzen diren zenbatekoen arabera, urteko kontratu-aldi berean eginiko konponketen kostua kenduta.

Sukaldeko etxetresna elektrikoa 10 urte baino zaharragoa bada edo telebista 5 urte baino zaharragoa, Ordezko Ordaina ez da emango.

Kostuaren Urteko Muga: 10 urte edo gutxiago duten sukaldeko etxetresna elektrikoen eta 5 urte edo gutxiago duten telebisten kasuan, konponketa zerbitzuan sartuko da, kostu gehigarririk gabe, baldin eta ez bada telebista bakoitzeko Kostuaren Urteko Muga gainditzen. Etxetresna elektriko bakoitzeko Kostuaren Urteko Muga 300 € da, aplika daitezkeen zerga guztiak barne.

10 urte baino gehiagoko sukaldeko etxetresna elektrikoen eta 5 urte baino gehiagoko telebisten kasuan, konponketan sartuko dira joan-etorria eta lanaren lehen 3 orduak; piezak, aldiz, bezeroak ordaindu beharko ditu.

Ordezko Ordaina egin ezin izan den konponketagatik: Kausa justifikatu bat dela-eta matxura ezin bada konpondu, Ordezko Ordaina ekipamenduaren antzinatasunaren arabera egingo da, jarraian adierazten den moduan:

Sukaldeko etxetresna elektrikoak:

 • 300 € etxetresnako eta urteko, 5 urte baino gutxiago duten etxetresna elektrikoen kasuan.
 • 250 € etxetresnako eta urteko, 5 urte edo gehiago eta 7 urte baino gutxiago duten etxetresna elektrikoen kasuan.200 € etxetresnako eta urteko, 7 urte edo gehiago eta 9 urte baino gutxiago duten etxetresna elektrikoen kasuan.
 • 150 € etxetresnako eta urteko, 9 urte edo gehiago eta 11 urte baino gutxiago duten etxetresna elektrikoen kasuan.
 • 0 € etxetresnako eta urteko, 11 urte baino gehiago duten etxetresna elektrikoen kasuan.

Telebista:

 • 300 € telebistako eta urteko, telebistak 3 urte baino gutxiago duenean.
 • 200 € telebistako eta urteko, telebistak 3 urte edo gehiago eta 4 urte baino gutxiago duenean.
 • 100 € telebistako eta urteko, telebistak 4 urte edo gehiago eta 6 urte baino gutxiago duenean.
 • 0 € telebistako eta urteko, telebistak 6 urte baino gehiago duenean.

2. LARRIALDI ELEKTRIKOAK

Zerbitzu honen bitartez, abisu eman eta hiru (3) orduren buruan, enpresak bezeroari arreta emango dio Hornidura Helbidea atalean agertzen den bezeroaren helbidean gertatutako elektrizitate-larrialdiengatik, alegia bai etxe osoan bai bezeroaren lokalean (edo bertako gelaren batean) argindarrik gabe geratzeagatik. Konponketen kostuari dagokionez, Urteko Muga 550 € izango da. Lanek muga hori gainditzen badute, bezeroak ordaindu beharko dio gainerako kostu hori baimendutako instalatzaileari, aldez aurretik aurrekontua jaso eta onartu ondoren.

3. BRIKOLAJE ELEKTRIKOKO ZERBITZUA

Zerbitzuak barnean hartzen du urtean behin teknikari kualifikatu bat Hornidura Helbidea atalean agertzen den bezeroaren egoitzara bertaratzea, Baldintza Partikularretan adierazitako zerbitzuak emateko. Sartuta daude joan-etorrien gastuak eta gehienez 3 orduko eskulana. Kostu gehigarriak, halakorik balego, bezeroari fakturatuko zaizkio, aurrekontua aurkeztu eta bezeroak onartu ondoren.

Prezioa: Prezioa 5,95 €/hilabete da (BEZik gabe).

Prezioa, Urteko Mugak eta Ordezkapen Ordainketa kontratua indarrean dagoen urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean eguneratuko dira, KPIren aldakuntzaren arabera. Erreferentziako KPI hori Estatistikako Institutu Nazionalak argitara emandako Kontsumoko Prezioen Indize Orokorraren aldaketa ezarri aurreko urtearen azarotik azarora bitarteko epeari dagokion balio erreal metatua izango da.

Zerbitzuaren iraupena: ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA zerbitzuaren iraupena Baldintza Partikularretan aurreikusitakoa izango da. Gabezia epea: Zerbitzuaren erabilerarako hogeita hamar (30) eguneko gabezia epea ezartzen da, indarrean jartzen den egunetik aurrera, Baldintza Partikularretan adierazitakoarekin bat.

Eskaintza: ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA zerbitzua DOAN lehenengo bi (2) hilabeteetan.

ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA: BALDINTZA PARTIKULARRAK

1. Helburua

Baldintza Partikular hauen xedea da IBERDROLA CLIENTES SAUk (aurrerantzean, Iberdrola) Baldintza Partikularretan adierazten den ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA izeneko zerbitzu gehigarria ematea. Hona hemen zerbitzuaren irismena:

1.1 Sukaldeko etxetresna elektrikoen konponketa

Kostu gehigarririk gabe, baldin eta kostuak 1.1.2 klausulan etxetresna elektriko bakoitzeko ezarritako Urteko Muga gainditzen ez badu, zerbitzuaren barruan, teknikari kualifikatu batek etxean konponduko ditu Baldintza Partikularretan jasotzen diren eta kontratuan jasotzen den hornidura-helbidean dauden etxetresna elektrikoen barne-matxura mekaniko, elektroniko eta/edo elektrikoak.

1.1.1 Etxetresna elektrikoen antzinatasuna

Zerbitzuan sartzen diren gailuek 10 urte izan behar dituzte gehienez ere. Hori egiaztatzeko, erosketa-eguna hartuko da kontuan, eta bezeroak erosketaren tiketaren edo fakturaren bitartez justifikatu beharko du. Etxetresna elektrikoak 10 urte baino gehiago baditu, Iberdrolak ez du bere gain hartuko konponketaren kostua. Dena den, bezeroak interesa balu, hirugarren baten bitartez egindako konponketaren aurrekontu bat igor liezaioke, baina edozein kasutan, Iberdrolak ez du aurrekontu eta konponketa horretatik eratorritako erantzukizunik izango.

1.1.2 Irismena

Zerbitzuan sartzen dira matxurak konpontzeko egin behar diren joan-etorrien, larrialdien, eskulanen, piezen eta zergen gastuak. Kostu horien guztien baturari Konponketa Kostua esango zaio hemendik aurrera. Teknikariak, bisita egin ondoren, Konponketa Kostuaren xehetasunak emango dizkio bezeroari.

Kostu horien guztien baturari Konponketa Kostua esango zaio hemendik aurrera. Teknikariak, bisita egin ondoren, Konponketa Kostuaren xehetasunak emango dizkio bezeroari.

Ez da konponketa-lanen urteko mugarik egongo; Baldintza Partikularretan Kostuaren Urteko Muga bat ezarri da, etxetresna elektriko bakoitzeko.

Bisitaren ondoren bezeroari ematen zaion Konponketa Kostuak etxetresna elektriko bakoitzeko Kostuaren Urteko Muga gainditzen badu,1.4 klausulan ezarritakoaren arabera jokatuko da.

1.1.3 Matxuraren arreta

Matxuraren arreta bi (2) lanegunetan egingo da gehienez ere, abisatu den egunetik zenbatzen hasita, larunbatak, igandeak eta jaiegunak kenduta, ezinbesteko arrazoiren bat ez badago. Matxura artatzeko epea betetzat joko da teknikaria ezarritako epean bezeroarekin harremanetan jarri bada eta gutxienez hitzordu bat eskaini badio arestian aipatutako gehieneko epearen barruan. Bezeroak bisita beste une batean egiteko eskatzen badu, epea ez da urratutzat joko.

1.1.4 Salbuespenak

Zerbitzuaren irismenetik kanpo daude honako hauek:

 • 10 urtetik gorako etxetresna elektrikoak
 • Merkataritza- eta industria-instalazioetako zerbitzuak eta, oro har, etxerako soilik erabiltzen ez diren etxetresna elektrikoak.
 • Zerbitzuan berariaz sartzen ez diren etxetresna elektrikoak.
 • Bermealdian dauden etxetresna elektrikoak.
 • Urrutiko kontrolak, sarbideko edo hustubideko gomak, buxadurak, junturak edo burletak, periferikoak edo aparatuaren kanpoko beste elementu batzuk.
 • Zerbitzuari lotutako energia-horniduraren puntuari dagokion helbidean egon ohi ez diren eta ohiko erabilerarako instalatuta ez dauden etxetresna elektrikoak.
 • Esmalteak, pintaketak, nikeleztaketak, kromoztaketak eta aparatuaren barne-funtzionamenduari eragiten ez dioten piezak eta osagarri estetikoak edo bestelako piezak.
 • Korrosioa edo oxidazioa, hala gailuaren erabilera normalak edo higadurak, nola aproposak ez diren ingurumen- edo klima-egoerek, hondarrak, hautsak, hezetasunak edo gazitasunak eragindakoa.
 • Gailua ez-ohiko moduan, arduragabe edo oker erabiltzearen edo kanpoko ekintzaren baten ondorioz sortutako matxurak.
 • Aparatuan nahita sortutako kalteak.
 • Aparatua mantentzeko edo kontserbatzeko operazioak; besteak beste, koipeztaketa, doikuntzak edo garbiketak eta aldizkako berrikuspenak.
 • Aparatua mantentzeko edo kontserbatzeko operazioak; besteak beste, koipeztaketa, doikuntzak edo garbiketak eta aldizkako berrikuspenak.
 • Software-eguneraketak.
 • Fabrikatzaileak kontsumigarritzat jotzen duen edozein pieza, hala nola lanparak, bateriak, poltsak, etab. Instalazio okerrak edo araudia betetzen ez duenak, aireztapen desegokiak edo fabrikatzailearenak ez diren ordezko piezak erabiltzeak eragindako matxurak.
 • Aparatua Iberdrolak baimendu ez duen teknikari batek konpondu, aldatu edo desinstalatzearen ondorioz gertatutako kalteak edo matxurak.
 • Aparatuak erabilgarritasuna galdu duelako erreklamazioak, ezin bada konpondu kausa justifikatu batengatik.
 • Aparatuan instalatutako software edo firmwareak eragindako matxurak.
 • Aparatuan instalatutako software edo firmwareak eragindako matxurak.
 • Zuzenean nahiz zeharka suteek, ezohiko edo hondamendizko fenomeno naturalek (uholdeak, ekaitzak, urakanak, seismoak, erupzio bolkanikoak, etab.), terrorismoak, matxinadek, iskanbilek edo legezko edo legez kanpoko manifestazioek eragindako gertaerak; erreakzio edo erradiazio nuklearren, gatazka armatuen, indar armatuek bake garaietan egindako jarduketen nahiz administrazio arduradunak hondamenditzat edo zoritxartzat jotako gertaeren ondorio direnak.
 • Aparatuan amiantoa dagoelako gertatutako edozein matxura edo kalte.
 • Elikagaiak hondatzea, edo aparatuenak ez diren elementuetan sortutako edozein kalte eta, oro har, edozein motatako erantzukizun zibilak.
 • Matxuratutako aparatuak emandako zerbitzua beste baliabide alternatibo batekin ordezkatzeagatik bezeroak eta/edo beste edozein pertsonak lortu gabeko irabaziak edo sortutako gastu-konpentsazioak.

1.1.5 Ordezko Ordaina egin ezin izan den konponketagatik

Kausa justifikatu bat dela-eta matxura ezin izan bada konpondu (esate baterako, ordezko piezak falta direlako), bezeroak eskubidea izango du egin ezin izan den konponketaren ordez diru kopuru bat jasotzeko. Zenbatekoa etxetresna elektrikoaren antzinatasunaren araberakoa izango da, Baldintza Partikularretan adierazten den moduan. Ordezko Ordainaren zenbatekoari kendu egingo zaio urteko epealdi horretan eginiko konponketen kostua, halakorik egin bada. Ordezko Ordaina behin baino ezingo da egin kontratua indarrean dagoen urteko epealdian eta aparatu bakoitzeko. Horretarako, Iberdrolak aparatuari buruzko datuak (marka, modeloa, serie-zk.) jasoko ditu, arreta ematen duenean.

1.2 Premiazko matxura elektrikoen konponketa

Zerbitzu honek barnean hartzen du bezeroari laguntza ematea, abisua jaso eta 3 orduren buruan, haren etxebizitzan edo lokalean gertatutako larrialdi elektrikoengatik, alegia etxe edo lokal osoa nahiz gela bat argindarrik gabe geratzen bada.

1.2.1 Irismena

Zerbitzuak barnean hartzen du, bezeroaren ez beste inoren sare elektrikoan larrialdi elektrikorik bada, Iberdrolak baimendutako instalatzaile batek egindako konponketaren kostua, Baldintza Partikularretan ezarritako mugaraino. Bezeroaren abisua jaso eta hiru (3) ordu igaro baino lehen esku hartzea bermatzen da.

Ez dago frankiziarik, eta zerbitzu horri lotutako energia-hornikuntzaren kontratua indarrean sartu eta hogeita hamar (30) egun arteko gabezia-aldia ezartzen da.

Larrialditzat hartuko da etxeko sare elektrikoan gertatutako ezusteko eta bat-bateko matxura, etxe osoan zein haren atal batean (garajeko, trastelekuko, etxearen eranskineko, igerilekuko eta kanpoko argiztapena salbu) argindarrik eza eragin badezake.

Erabiltzailearen sare elektriko pribatiboa Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoan (2002ko abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretua) ezarritakoa da. Bezeroa auzokideen erkidego baten kidea denean, baztertu egingo da auzokideen erkidegoarena den sarearen zatia. Neurgailuak bereizten ditu bizilagunen sareak eta erabiltzailearena, eta elementu hori azken erabiltzailearen sarean sartzen da.

Zerbitzuan sartzen dira joan-etorriak, piezak, mantentze-lanak eta zergak, Baldintza Partikularretan ezarritako Urteko Muga gainditu gabe eta gehieneko esku-hartze kopururik ezarri gabe. Baldin eta entxufeak, etengailuak edo beste gailu batzuk aldatu behar badira matxura konpontzeko, instalatzaileak aukeratutako elementuekin ordezkatuko dira, baldin eta bezeroak bere kontura aldaketa egiteko beste pieza batzuk ematen ez baditu. Ezin da bermatu konponketan erabilitako piezak etxebizitzaren inguruneko estetikarekin bat etorriko direnik.

1.2.2 Salbuespenak

Zerbitzutik kanpo daude honako hauek:

 • 15 kW-tik gorako potentzia duen hornidura elektrikoa duten etxebizitzak edo lokalak.
 • Hainbat gailu elektronikoren konponketa, hala nola etxetresna elektrikoak, ordenagailuak, airea girotzeko aparatuak, ponpak, berogailuak, motorrak, haizagailuak, sorgailuak, eguzki-panelak, antenak eta etxebizitzaren instalazioetan integratuta edo integratu gabe dagoen beste edozein aparatu elektriko.
 • Argiztapenerako gailuen konponketa edo aldaketa; adibidez, lanparak, bonbillak eta hodi fluoreszenteak.
 • Neurgailuen konponketa, elektrizitatea banatzen duen enpresarenak baldin badira.
 • Bezeroaren instalazioetatik kanpo gertatzen diren argindarraren akatsak, aurrez aipatutakoaren arabera.
 • Hornidura elektrikoa erabat edo partzialki falta izatearen ondoriozko kalteak.
 • Bezeroak berak nahita edo bere ez jakintasunaz eragindako kalteak.
 • Matxurarik aurkitu ez den kasuak.
 • Matxura aurkituta ere larrialditzat jotzeko ezaugarririk ez duten kasuak.
 • Merkataritza- edo industria-instalazioetako zerbitzuak eta, oro har, kontratuan agertzen den etxebizitzari edo egoitzari ez dagozkionak.
 • Bezeroak bere kontura kontratatu eta gauzatu dituen zerbitzuak, aurrez Iberdrolak baimendu ez baditu.
 • Egin zirenean indarrean zegoen legeria betetzen ez duten instalazioen konponketa.

1.3 Brikolaje elektrikoko zerbitzua

1.3.1 Irismena

Zerbitzu honen barnean, teknikari gaitu bat bezeroaren etxera joango da urtero, honako zerbitzu hauek emateko:

 • Mekanismo elektrikoak aldatzea (entxufeak, etengailuak eta pultsadoreak).
 • Hozkailuak, izozkailuak, garbigailuak, lehorgailuak, ontzi-lehorgailuak, labeak, sukalde elektrikoak eta termo edo galdara elektrikoak konektatzea eta martxan jartzea. Hemen sartuko litzateke lehendik dauden ur-hargune eta hustubideetara konektatzea.
 • Ekipo teknologiko jakin batzuk konektatzea eta martxan jartzea: telebistak, DVDak, kontsolak eta home cinema ekipoak.
 • Sukaldeko eta komuneko erauzgailuak instalatzea edo aldatzea.
 • Tenporizadoreak eta termostatoak instalatzea.
 • Argi-puntuetan lanparak edo aplikeak instalatzea edo aldatzea.
 • Zerbitzuan sartzen dira joan-etorrien kostuak eta gehienez 3 orduko mantentze-lanak.

Zerbitzu honen bidez, eskaera egin eta gehienez 2 lanegunen buruan emango da arreta (larunbat, igande eta jaiegunak kenduta), ezinbesteko kasuetan izan ezik. Bi aldeek lanak gauzatzeko ordu bat adostuko dute, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 19:00etara.

1.3.2 Salbuespenak

Zerbitzutik kanpo daude honako hauek:

 • Lanak egiteko erabilitako materialen kostua.
 • Baldintza Partikularretan ezarritako muga gainditzen duten eskulan-orduak.
 • Lehendik zeuden argi-puntu edo instalazioak ez diren beste batzuk, baita horiek instalatzeko jarri behar diren erretenak ere.
 • Lehendik zeuden ur-hargune edo hustubideak ez diren beste batzuk, baita horiek instalatzeko jarri behar diren erretenak ere.
 • Instalazio elektrikoak araudietara edo beharrizan tekniko jakin batzuetara egokitzea.
 • Ekipo elektroniko eta informatikoetako softwareak instalatzea edo konpontzea.
 • Aparatuak kentzea eta edonolako hondakinak kudeatzea.

1.4 Mugak gainditzen dituzten kostuen fakturazioa

Bezeroak zerbitzuaren barruko prestazioetakoren bat eskatzeak Baldintza Partikularretan sartzen ez diren kostuak ekar litzake berekin. Zehazki, kasu hauek gerta daitezke:

 • Etxetresna elektriko baten konponketaren kostuak, etxetresna baterako urtebetean egindako konponketei gehitutakoan, etxetresna bakoitzeko Kostuaren Urteko Muga gainditzen du guztiz edo zati batean.
 • Premiazko matxura elektriko bat konpontzeko kostuak Urteko Muga gainditzen du.
 • Brikolaje elektrikoaren erabileran zerbitzuak barne hartutakoez bestelako kostuak daude.

Halakoetan, zerbitzuan sartzen ez diren kostu horien zenbatekoa bezeroak ordaindu beharko du, eta, aurrekontua aurkeztu eta bezeroak aurrekontua onartu ondoren, fakturatu egingo zaio.

1.5 Lotutako hornikuntza-puntua

Zerbitzu honek energia elektrikoaren hornikuntza-puntu bati lotuta egon beharko du, eta 15 kW edo gutxiagoko potentzia eduki beharko da kontratatuta. Edo, bestela, behe-presioko gas naturalaren hornikuntza-puntu bati egon beharko du lotuta, eta horrek 3.1 edo 3.2 tarifa izan beharko du.

Bezeroak hornikuntza-punturako kontratatutako potentzia elektrikoa areagotzen badu (15 kW-etik gora) edo 3.3 edo gehiagoko gas-tarifa batera igarotzen bada, baja emango zaio zerbitzu honetan.

1.6 Bermea

Konponketa-lanek sei (6) hilabeteko bermea izango dute, konponketa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

2. Zerbitzua emateko baldintzak

2.1 Kontratua aktibatzea

Hogeita hamar (30) egun naturaleko gabezia-aldia ezarri da, kontratua indarrean sartzen den egunetik zenbatzen hasita (kontratu honen 3.1 klausulan dator zehaztuta). Aldi horretan ezin izango da zerbitzua erabili; beraz, ez zaie erantzunik emango bezeroak egiten dituen eskaerei.

2.2 Zerbitzua eskatzea

Bezeroak zerbitzua eskatu ahal izango du:

 • Iberdrolaren Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren telefono-zenbakira deituz.
 • Iberdrolaren Aurrez Aurreko Arreta Puntu batera joanez.

2.3 Zerbitzua emateko baldintzak

Iberdrolak honako baldintza hauen arabera emango du ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA zerbitzua: Bezeroak eskatutako jarduketa estalita ez badago (aipatutako salbuespenetako bat delako), egindako gastu oro fakturatuko zaio. Horretarako, dagokion aurrekontua aurkeztuko zaio, onar dezan.

Iberdrola kontratu honen xede diren lanak ongi egitearen erantzule besterik ez da izango. Bereziki, enpresak ez du erantzukizunik edukiko honako kasu hauetan:

 • Gailuak behar bezala ez erabiltzeagatik edo ongi ez mantentzeagatik pertsonengan eragindako kalteak edo kalte materialak.
 • Edozein gailuri edo haren funtzionamenduari eragindako kalteak, ez badira gailuak berak eragindakoak.
 • Estaldurapeko gailuek hirugarrenei eragindako kalteak.
 • Ezusteko edota ezinbesteko kasuak.

Iberdrola ez da greba, matxinada, muturreko fenomeno meteorologiko eta halako ezinbesteko kasuetan gerta litezkeen atzerapenen edo arazoen erantzule izango.

3. ZERBITZUAREN INDARRALDIAREN HASIERA, IRAUPENA, BERRITZEA ETA BAJA

3.1 Zerbitzuaren hasiera

Zerbitzu honi loturiko hornikuntza-puntuari dagokion elektrizitate edo gas naturalaren kontratua, Iberdrolarekin egindakoa, berria bada, kontratu hau elektrizitatearen edo gas naturalaren hornikuntza benetan hasten den egunean jarriko da indarrean, dagokion gabezia-aldia albo batera utzi gabe.

Zerbitzu hau bezeroak Iberdrolarekin lehendik zuen hornikuntza elektrikoko edo gas naturaleko kontratu bati gehitzen bazaio, hori sinatzen den egunean jarriko da indarrean kontratu hau ere, dagokion gabezia-aldia albo batera utzi gabe.

3.2 Iraupena

Kontratuaren iraupena urtebetekoa izango da, indarrean jartzen denetik hasita.

3.3 Berritzea

Zerbitzua automatikoki berrituko da urtez urte, alderdietako edozeinek aurkakorik jakinarazi ezean; jakinarazpen hori kontratua amaitu baino hamabost egun lehenago egin beharko da, gutxienez.

3.4 Baja

Alderdietako edozeinek zerbitzuan baja eman dezake edozein unetan, inolako zigorrik jaso gabe. Dena den, zerbitzua eskaintzaren bat duen hornikuntza elektriko bati lotuta badago, hornikuntza elektriko horren Baldintza Partikular eta Berezietan ezarritakoa aplikatuko da.

Zerbitzu honekin lotutako hornikuntza-punturako IBERDROLArekin aldi berean kontratatutako elektrizitate-hornikuntzako kontratu bat baliogabetzeak ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA zerbitzua baliogabetzea ekarriko du ondorioz. Aldiz, ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA zerbitzua aparte kontratatu bada, elektrizitate-hornikuntzaren kontratua baliogabetuz gero, ez da baja emango ETXEBIZITZAKO ELEKTRIZITATE BABESA zerbitzuan, baldin eta bezeroak berariaz eskatzen ez badu.

Baja eskatzaileak behar bezala frogatuta jakinarazten duen egunean hasiko da.

KONTSUMO-MONITOREA ZERBITZUAREN BALDINTZA PARTIKULARRAK

Kontsumo-monitorea

Kontsumo-monitorearen prezioa: Prezioa 98,76 € da, BEZik gabe.

Kontsumo-monitorea Iberdrolaren Etxebizitza Adimenduna familiako produktua da, eta etxeko kontsumo elektriko osoa neurtzeko balio du, baita etxetresna elektriko nagusien kontsumo banakatua neurtzeko ere. Produktuaren zehaztapenak eta funtzioak hemen eskura daitezke: https://www.iberdrola.es/servicios/equipos/monitor-consumo.

Instalazioa

Instalazioaren prezioa: Prezioa 55 € da, BEZik gabe

Kontsumo-monitorea instalatzeko, etxebizitzako kaxa elektrikoa manipulatu behar da; hori dela eta, teknikari kualifikatu batek instalatu behar du.

Instalaziotik kanpo daude hura gauzatzeko erosi behar diren materialak edo etxebizitzan egin behar diren obrak. Halakorik egin behar izanez gero, enpresa instalatzaileak zuzenean eta bereiz fakturatuko dizkio bezeroari; aurretik, bezeroak aurrekontua onetsi beharko du.

Instalazioa egiteko ohiko epea 5 egun baliodunekoa da, bezeroak gailua jasotzen duen unetik aurrera zenbatzen hasita, instalazioaren kokapenaren arabera. Hori dela eta, atzerapenik izatekotan, jakinarazi guri, mesedez, enpresa instalatzailearekin harremanetan jar gaitezen eta egoera ahalik eta azkarren konpon dezagun.

IBERDROLAREN SMART HOME-REN BALDINTZA OROKORRAK

1. Helburua

Hau da baldintza hauen helburua:

(a) IBERDROLAren Smart Home produktuen salmenta-baldintzen berri ematea kontsumitzaileei. Zerbitzu horren zehaztapenak eta lotutako zerbitzuak IBERDROLAren webgunean edo produktuen hornitzaileen webgunean egongo dira zehaztuta.

(b) IBERDROLAk bezeroari produktuak saltzeko orduan alderdiek dituzten eskubide eta betebeharrak ezartzea.

2. Geografia-eremua

IBERDROLA Smart Home produktuak Espainia osoan daude salgai.

3. Zerbitzuaren erabilera-baldintzak

Produktuen online ezaugarriak, app mugikorrak eta web tresnak erabiltzeko, online erregistratu behar da eta produktuen hornitzaileen webgunean dauden zerbitzu-baldintza batzuk onartu behar dira. Zerbitzu horiek erabili ahal izateko nahitaezkoa da baldintzak irakurri eta onartzea.

Era berean, aipatutako zerbitzuak emateko produktu horiek erregistratzen dituzten datuak IBERDROLAri igorriko zaizkio (zuzenean edo produktuen hornitzaileen bidez). IBERDROLAk produktuak erabiltzen hasi baino lehen adierazi beharko dizu datu horiek zertarako erabiliko dituen, eta zuk onartu egin beharko duzu.

4. Fakturazioa eta Ordainketa

Produktuen prezioaren fakturazioa zure hurrengo energia-fakturarekin batera egingo da, eta hori ordaintzen duzun egunean ordaindu beharko duzu.

Beranduago egiten baduzu ordainketa osoa edo ordainketaren zati bat, urteko berandutze-interes bat sortuko zaizu, legezko interesaren berdina gehi bi portzentaje-puntu, aurrez jakinarazteko beharrik gabe, ordaintzeko aurreikusitako egunaren biharamunetik hasita.

Aurrekoari kalterik egin gabe, diruzko betebeharrak ez betetzearen berri eman diezaioke IBERDROLAk ordainketa-betebeharrei buruzko informazio-zerbitzuei, 1720/2007 Errege Dekretuan zehaztutako baldintzak betez eta aldez aurretik Bezeroari errekerituta.

5. Produktuak eta horien bateragarritasuna ezagutzea

Baldintza hauek onartuz gero, produktuak eta horien zehaztapenak ezagutzen dituzula adierazten eta onartzen duzu. Eskaera bat egin aurretik, zuk zeuk egiaztatu beharko duzu eskatutako produktuak bat datozela horiek erabiltzeko eskuragarri dituzun ekipamendu eta instalazioarekin.

6. Eskaeren entrega, etxera bidalita

Etxera bidaltzea aukeratzen baduzu, produktuak zuk zeuk erosketa egitean adierazitako helbidera bidaliko dira. IBERDROLAk ez du banaketarik egiten Baldintza hauetan aipatutako lurraldetik kanpo.

Anomaliaren baten inguruko zalantzarik izanez gero, garraiolariaren prozedurari jarraitu behar diozu (kalteak jakinarazi, erreklamatu eta erreserba egin), eta ez duzu merkantzia onartu behar. Aldiz, garraiolariari berehala adierazi behar diozu produktua ez dagoela egoera onean, eta IBERDROLAri jakinarazi eskaerak zer-nolako irregulartasunak dituen.

7. Etxera bidalitako eskaerak entregatzeko epeak

Produktuak etxera bidaltzeko eskatu baduzu, ohiko entrega-epea 4-8 egun baliodunekoa izaten da, eskaeraren helmugaren arabera.

Entrega hasiera batean emandako entrega-datatik atzeratzen bada, zuk eman behar diozu horren berri IBERDROLAri, posta elektronikoz. Horri esker, ikerketa egin ahal izango dugu garraio-enpresaren inguruan. Ikerketa hori egiteko gehienez 21 egun baliodun igaro daitezke. Aldi horretan zehar produktuak agertzen badira, berehala igorriko dira bidalketa-aginduan adierazitako entrega-lekura.

Bestetik, 21 eguneko ikerketa-aldiaren ondoren produktuak agertu ez badira, IBERDROLAk eskatutako produktuak berriro bidali beharko ditu, bere kontura.

Eskatutako produktuak eskuragarri egon ezean, ahalik eta azkarren jakinaraziko zaizu, eta produktuak helaraziko zaizkizu eskuragarri egon bezain pronto. Egoera horretan zure eskaera bertan behera utzi nahi baduzu, IBERDROLAk horren zenbateko osoa itzuliko dizu, gehienez ere 30 eguneko epean, ordainketa egin zenuenetik zenbatzen hasita. Produkturen bat aldatu nahi izanez gero, bidalketa-gastuak kontsumitzaileak ordaindu beharko ditu.

Mesedez, izan kontuan entrega-epeak gutxi gorabeherakoak direla. Ezingo dituzu kalte-ordainak eskatu, edozein kopuru jaso edo eskaera-ordena ezeztatu entrega berandutzen bada. Alabaina, eskatutako produktuak gehienez 30 eguneko epean entregatuko dira, agindua erregistratu zenetik hasita. Hala izan ezean, eskaera baliogabetu dezakezu. Kasu horretan, ordaindutako zenbatekoak berandu gabe ordainduko zaizkizu, baina ez duzu bestelako kalte-ordainik jasoko.

8. Uko egiteko eskubidea

Bezeroak bertan behera utz dezake kontratua erabakia justifikatzeko beharrik gabe eta inolako zigorrik jaso gabe, produktua jaso den edo zerbitzua aktibatu den egunetik aurrera zenbatzen hasita hamalau (14) eguneko epean, kontsumitzaile eta erabiltzaile izaera izanez gero. Kontratua bertan behera uztea erabakitzen badu, produktua itzultzean ordaindutako prezioa bueltatuko zaio, hurrengo klausulan ezarritako baldintzetan. Horrek ez ditu barne hartzen merkataritza- zein enpresa-jarduera batekin edo jarduera profesional zein lanbide batekin loturiko kontratuak. Kontratua bertan behera uzteko, bezeroentzako arreta-telefonora (900 22 45 22) dei dezakezu edo harremanetarako beste bide bat erabil dezakezu, eta kontratua eten nahi duzula adierazi.

9. Itzulketen politika

Produkturen bat itzuli nahi baduzu, edo produktuaren funtzionamenduarekin ados ez bazaude, eta beste bat bidaltzea edo dagokion zenbatekoa ordaintzea nahi baduzu, honako baldintza hauek bete behar dituzu:

Prozedura honek 3 pauso ditu:

1. pausoa: itzulketa eskatzea

Produkturen bat itzuli nahi baduzu, edo produktuaren funtzionamenduarekin ados ez bazaude, eta beste bat bidaltzea edo dagokion zenbatekoa ordaintzea nahi baduzu, honako baldintza hauek bete behar dituzu:

Produktua itzultzeko eskaera egiteko, telefono-zenbaki honetara deitu behar duzu: 900 22 45 22.

2. pausoa: produktua itzultzea

Itzultzeko eskaerari erantzunez, mezu elektroniko bat bidaliko dizugu, itzultzeko formulario batekin eta KONTSUMO-MONITORE igorlearen helbidearekin. Produktuak zazpi egun balioduneko epean itzuli behar dira, IBERDROLAk itzultzeko formularioa bidaltzen duenetik hasita. Aldi hori igarotakoan, IBERDROLAk ez ditu eskatutako produktuak aldatu edo ordainduko.

Zure gain hartu beharko dituzu produktuak itzultzearen kostu eta arrisku guztiak. Produktuak posta ziurtatu bidez itzuli behar dituzu, hartu-agiriarekin, adierazitako helbidera iritsi direla bermatzeko. Onartzen duzu IBERDROLAk ez duela bere gain hartuko pakete bat bere helmugara ez iristearen eta ez jasotzearen erantzukizunik. Zu zara igorlea eta, beraz, zuk bakarrik eska diezaiokezu garraio-konpainiari ikerketa egiteko.

Baldintza hauek guztiak bete beharko dituzu IBERDROLAk zuk itzulitako produktua onar dezan: (a) IBERDROLAk bidalitako formularioa (produktua itzultzekoa) bidali beharko duzu produktuarekin batera.

(b) Produktuaren jatorrizko egoera mantendu behar duzu (zigilua, bilgarria, osagarriak, eskuliburuak, etab.).

(c) Produktua oker edo gehiegi erabili bada, kaltetuta aurkezten bada eta, oro har, hasiera batean zuen helburua ez den beste xede desegoki baterako erabili bada, ez duzu produktua itzultzeko eskubiderik izango.

(d) Ez da dirurik itzuliko kaltetutako produktuen truke, ezta jatorrizko bilgarria hondatuta badago ere.

10. Erantzukizuna eta berme mugatua

IBERDROLAk eskainitako produktuak bat datoz Espainiako indarreko legeriarekin. IBERDROLAk ez du bere gain hartzen kontratua guztiz edo zati batean ez betetzearen edo kontratua betetzean egon daitezkeen atzerapenen gaineko erantzukizunik, baldin eta horren arrazoia hauetako bat bada: produktua stock-etik kanpo egotea, eskuragarri ez egotea edo ezinbesteko zerbait gertatzea (adibidez: akats larria Interneteko segurtasunean, akats teknikoak, baimenik gabeko sarbideak eta/edo intrusioak webguneko zerbitzarietan, edozein motatako grebak eta erroreak informatika-ekipamenduetan edo telefono bidezko arreta-zerbitzuan).

3. pausoa: Diru-itzultzea

Itzulitako produktua jaso ondoren, IBERDROLAk baieztatuko du behar bezala jaso duela, mezu elektroniko bat bidalita. IBERDROLAk eskubidea dauka fede onez erabakitzeko baldintza horiek guztiak bete ote diren. Produktua itzultzeko eta dirua bueltan jasotzeko eskubidea aitortzen bada, dirua gehienez 30 eguneko epean itzuliko da, produktua jaso izanaren berrespena igortzen denetik hasita.

10. Erantzukizuna eta berme mugatua

IBERDROLAk eskainitako produktuak bat datoz Espainiako indarreko legeriarekin. IBERDROLAk ez du bere gain hartzen kontratua guztiz edo zati batean ez betetzearen edo kontratua betetzean egon daitezkeen atzerapenen gaineko erantzukizunik, baldin eta horren arrazoia hauetako bat bada: produktua stock-etik kanpo egotea, eskuragarri ez egotea edo ezinbesteko zerbait gertatzea (adibidez: akats larria Interneteko segurtasunean, akats teknikoak, baimenik gabeko sarbideak eta/edo intrusioak webguneko zerbitzarietan, edozein motatako grebak eta erroreak informatika-ekipamenduetan edo telefono bidezko arreta-zerbitzuan).

11. Baldintza hauen baliogabetze partziala

Baldintza hauetako xedapenen bat baliogabetzen badu eskumeneko jurisdikzioko auzitegiren batek edo baliogabetzat jotzen bada lege edo araudiren bati jarraikiz, xedapen hori baliogabetzeak ez die eragingo gainerako xedapenen balioari; horiek indarrean jarraituko dute eta dagozkien ondoreak izango dituzte.

12. Lege aplikagarria eta erreklamazioak

Espainiako legeriak zuzentzen ditu Baldintza hauek, ondore guztietarako.
IBERDROLAko produktuen salmenta gaur egun urrutiko salmentarekin lotuta Espainian indarrean dauden arauen menpe dago.

Bezeroak egoki deritzen erreklamazioak egin ahal izango ditu kontratu honi dagokionez, honako helbide honetara idatzita: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., Oficina del CLIENTE, Apartado de Correos nº 1732, 28080 Madrid; edo, bestela, IBERDROLAren edozein kanal erabilita: Bezeroarentzako Arreta Telefonoa (900 22 45 22), posta elektronikoa (clientes@iberdrola.es), www.iberdrola.es/clientes webgunea edo aurrez aurreko arretarako IBERDROLAren arreta-puntuetako edozein.

BALDINTZA BEREZIAK

% 10eko deskontua kontsumoan 12 hilabetez.

60 €-ko beherapena. Argindarraren 15kW-ko “Plan a Tu Medida” delako plan bat online kontratatzen duten bezero berrientzako sustapena. Deskontua Planari alta eman zitzaionetik 90 egunera bidaltzen den lehen fakturan aplikatuko da.