Ezagutu zure beharretara egokitzen den elektrizitate plan berria.

Zein abantaila ditu Ibilgailu Elektrikoa Planak zuretzat?

Aurrezteko 6 ordu

Goizeko 01:00 etatik 07:00 etara.

Ez da beharrezkoa kontagailu adimenduna izatea

Berdin dio kontagailu adimenduna izan ala ez.

% 100 berdea den energia

Goza ezazu energia % 100 berriztagarri ziurtatuaz. Horrela, zure CO2 igorpena murriztu eta ingurumena zainduko duzu.

Faktura elektronikoa

Plan hau kontratatzean, automatikoki gozatu ahal izango duzu faktura elektronikoaren abantailez: kontsulta ezazu zure online faktura azkar; ekologikoa eta doakoa da.

Malgutasuna, irauteko konpromisorik gabe

Ibilgailu Elektrikoa Plana zure beharretara behar bezala egokitzen ez bada, beste plan batera alda zaitezke nahi duzunean.

*Penintsula eta Balearetarako kalkulatutako zergadun prezioa. Barne hartzen ditu: Argindarraren gaineko zerga berezia (% 5,11269632) eta BEZ (% 21).  Kanarietan BEZ-aren ordez IGIC (% 7) aplikatuko da eta Ceuta eta Melillan IPSI (% 1) aplikatuko da. 

BALDINTZA EKONOMIKOAK

Eskaintza honek 2020ko urriaren 15era arte balio du.

Potentzia-terminoaren eta energia aktiboaren terminoaren prezioak finko mantenduko dira hamabi hilabetean. Dena dela, litekeena da kontratua indarrean dagoen urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean prezioak eguneratu behar izatea, KPI (1) aldatu delako.

(1) KPI: Estatistikako Institutu Nazionalak argitara emandako Kontsumoko Prezioen Indize Orokorraren aldaketa ezarri aurreko urteko azarotik azarora bitarteko epeari dagokion balio erreal metatua.

Kontratuaren iraunaldian, Administrazioak onar dezakeen goranzko edo beheranzko aldaketa oro egingo da sarbide-tarifa eta-sarietan, kanonetan eta araututako balioetan, 1164/2001 Errege Dekretua eta ETU/2735/2015 Agindua oinarri hartuta.

Kontratuaren prezioen gainean erregulatutako kontzeptuen aldaketak aplikatu ahal izateko, hornidura-sariaren sarbide-tarifari dagokion REEren indarreko hasierako profila erabiliko da; kontzeptuen aldaketak profil horri aplikatuko zaizkio, eta kontratuaren prezioan aplikatuko da.

Ibilgailu Elektrikoaren Plana 2.0DHA eta 2.1DHA sarbide-tarifa duten hornikuntzetarako baino ezingo da kontratatu. Bezeroak ez badu sarbide-tarifa hori, kontratazioaren unean enpresa banatzaileari eskatuko zaio tarifa aldatzeko. Horrek 9,04 euroko kostua izango du (zergarik gabe), enpresa banatzailearen lotura-eskubideen kontzeptuan. Iberdrola Clientesek zenbateko baliokidea emango dio bezeroari, hobari gisa. Kudeaketa hori gauzatu ahal izateko, baliteke kontratatutako potentzia aldatu behar izatea eta horren ondorioz zure banatzaileak kostu gehiago aplikatzea.

Energia fakturatzeko, promozioko eta promoziotik kanpoko prezioa dagokion aldian egindako kontsumoarekin biderkatuko da. Aldi bakoitzari (promoziokoari eta promoziotik kanpokoari) honako ordu-tarte hauek aplikatu ahal zaizkio:

Promoziotik kanpokoa: 07:00 eta 00:59 artean egindako kontsumoak, urteko egun guztietan.

Promozio barnekoa: 01:00 eta 06:59 artean egindako kontsumoak, urteko egun guztietan.

Fakturatu beharreko potentzia kalkulatzeko, eguneko potentzia-terminoa eta fakturan dagokion potentzia biderkatuko dira, eta emaitza fakturazio-epearen egun kopuruarekin biderkatuko da. Eguneko potentzia-terminoa kalkulatzeko, urteko potentzia urteko egun kopuruarekin zatitu behar da.

Plan Egonkorra 2.0DHA eta 2.1DHA sarbide-tarifa duten hornikuntzetarako baino ezingo da kontratatu. Sarbide-tarifa hori izan ezean, kontratazioaren unean tarifa aldatzeko eskatuko zaio hornitzaileari; horrek 9,04 euroko kostua izango du (zergarik gabe), enpresa banatzailearen lotura-eskubideen kontzeptuan. Iberdrola Clientesek zenbateko baliokidea emango dio bezeroari, hobari gisa. Kudeaketa hori gauzatu ahal izateko, baliteke kontratatutako potentzia aldatu behar izatea eta horren ondorioz zure banatzaileak kostu gehiago aplikatzea.

Horrez gain, gogorarazten dizugu Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) Jatorri Bermearen ziurtagiriarekin kontratatu duzula energia. Horrek esan nahi du energia % 100 berriztagarriak diren eta CO2rik igortzen ez duten iturri ziurtatuetatik datorrela soilik.

KONTAGAILUA ALOKATZEAREN PREZIOA

Argindarraren kontagailua alokatzearen hileroko prezioa Industria, Energia eta Turismo Ministerioak dagokion sarbide-tarifarentzat ezartzen duena izango da. Enpresa banatzaileak kobratuko du, BEZa (*) barne, eta Bezeroari igortzen zaizkion faktura guztietan jasota utziko da. Bezeroak une oro kontsultatu ahal izango ditu indarrean dauden prezioak www.iberdrola.es webgunean.

KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratu honen iraupena 12 hilabetekoa izango da, hornikuntza hasten den egunetik aurrera zenbatuta.

Hornikuntza kontratu hau onartu ostean hasiko da, baldin eta: enpresa banatzailearekin sarbide-kontratua sinatu bada; energia eskuragarri badago; eta instalazioen gaineko lanak eginda badaude, beharrezkoa bada. Hornikuntzaren aurreneko eguna lehen fakturan adierazitako irakurketa-epearen lehen eguna izango da.

Kontratua urtetik urtera luzatu ahal izango da Baldintza Orokorretan jasotakoari jarraikiz.

(*) Zerga-tasa une bakoitzean aplikagarria dena izango da, eta fakturan zehaztu eta xehatuko da. BEZa ez da aplikatuko Kanarietan, Ceutan eta Melillan, hango zerga-araubide berezia dela-eta honako hauek aplikatzen baitira, hurrenez hurren: IGIC zerga (Kanarietako zeharkako zerga orokorra) eta IPSI zerga (produktuen, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zerga).